Skolēnu un skolotāju iesaiste mācīšanas / mācīšanās procesā: pieredze un izaicinājumi. Pētījums Erasmus+ projekta LeCoLe ietvaros

Skolēnu un skolotāju iesaiste mācīšanas / mācīšanās procesā: pieredze un izaicinājumi. Pētījums Erasmus+ projekta LeCoLe ietvaros

18/01/2022 / Ievietoja: IAC

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programmas ietvaros Izglītības attīstības centrs (IAC) piedalās  projekta “Skolēni – mācību procesa līdzautori” vai “Learners as Co-creators of Their Own Learning” (LeCoLe) īstenošanā. Šī projekta vadošais partneris ir Latvijas Valsts izglītības satura centrs, savukārt viens no interesantākajiem darba uzdevumiem -  situācijas izpēte piecās projekta dalībvalstīs, kura veikšanu vada otrs Latvijas partneris – IAC. Projektā piedalījās arī Marino izglītības institūts (MIE) no Īrijas, Islandes Universitāte (UI), Portugāles Skolu administrācijas ģenerāldirektorāts (DGAE) un Eiropas Izglītības un mācību institūts (EELI) no Grieķijas.

Lai, atbilstoši projekta mērķim, noskaidrotu dalībvalstu pieredzi tādas mācību vides veidošanā, kas veicina skolēnu un pedagogu aktīvu sadarbību, mācīšanos vienam no otra un līdzatbildību par mācību procesa plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu skolā un ārpus tās, tika veikts pētījums, kas ietvēra pedagogu anketēšanu un iegūto datu analīzi, ko veica IAC ekspertes Linda Kluša, Mg. psych un Aija Tūna, Dr. paed., visiem partneriem piedaloties anketas izstrādē, datu ieguvē un rezultātu konteksta sniegšanā.

Atbilstoši starptautiska projekta prasībām pētījuma pilnā versija sagatavota angļu valodā un pieejama šeit. Visa tajā iekļautā informācija brīvi pieejama tālākai izmantošanai visās dalībvalstīs, lai iepazītu daudzveidīgu pieredzi skolēnu līdzdalībai sava mācību procesa veidošanā un vadīšanā un apzinātu iespējamos šķēršļus, tai skaitā skolotāja uzskatos un darbībā, kas ierobežo skolēnu spēju būt par sava mācību procesa veidotājiem.

Citēšanas un izmantošanas gadījumā lūdzam lietot korektu atsauci uz pētījuma autoriem un projektu.