Aicinām Rīgas pedagogus pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmā

Aicinām Rīgas pedagogus pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmā

23/02/2021

Aicinām Rīgas pedagogus pieteikties profesionālās kompetences pilnveides  programmā IAC  īstenotajā projektā „Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai”.

Ja vēlies

  • uzzināt mācību aktivitāšu piemērus pilnveidotā mācību satura īstenošanai starpkultūru izglītības tematikā;
  • rast idejas vērtībizglītības aktualizēšanai klases audzināšanas stundās; 
  • gūt ierosmes valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai,

Tad piesakies!  Pieteikuma veidlapa 

Norises laiks Zoom platformā  2021. gada 23. martā, 13. un 29. aprīlī  no 14.30 - 17.30

Programmas saturā:

  • Pieejas izglītības standartos noteikto vērtību:  tolerance, atbildība, cieņa, solidaritāte stiprināšanai mācību un audzināšanas darbā;
  • Paņēmieni stereotipu un aizspriedumu atpazīšanai un mazināšanai;
  • Paņēmieni valstiskās identitātes un piederības sajūtas stiprināšanai;
  • Medijpratības iemaņu pilnveidošana sabiedrības vienotības stiprināšanai;
  • Kritiskās domāšanas metodes etniskās saskaņas sekmēšanai daudzkultūru klasēs;
  • Idejas un metodiskie materiāli starpkultūru izglītībā klases audzinātāja stundām;
  • Idejas pedagogu sadarbības iespējām u.c.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2021. gada 12. marts. Vietu skaits  ierobežots! 

Apstiprinājumu līdzdalībai projektā saņemsiet savā e-pastā līdz 2021. gada 15. martam.

Projekts „Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai” tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Vairāk par projektu