Izdevums IZDARI!

Izdevums IZDARI!

27/10/2020

2020. gada oktobrī   projektā “Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)” noslēdzas IAC komandas   aktīvais darbs ar 12 Latvijas  vietējo kopienu komandām. Projekta pieredze apkopota izdevumā “Izdari!”

Izdevums piedāvā projektā izstrādātu 6 soļu metodiku sabiedrības līdzdalības veicināšanai un piemērus, kā sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību  tādu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi.

Izdevums adresēts aktīviem kopienu iedzīvotajiem, NVO darbiniekiem, izglītības iestādēm.

Vairāk par projektu lasiet šeit