Aicinām apgūt starpkultūru komunikācijas programmu

Aicinām apgūt starpkultūru komunikācijas programmu

10/01/2020

Aicinām sociālos darbiniekus, pedagogus veselības aprūpes speciālistus, policistus, PMLP un NVA teritoriālo nodaļu speciālistus, mediju darbiniekus un citus valsts un pašvaldību iestāžu, NVO, kā arī privātā sektora pārstāvjus apgūt profesionālās kompetences pilnveides  programmu „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”

Norises laiks:  2020. gada 10. martā, 26. martā, 7. aprīlī, 16. aprīlī  un 28. aprīlī  no 10.00 - 17.00

Norises vieta un adrese: Dzirnavu iela 34 a-8, Rīga (IAC  birojs)

Interesentus aicinām pieteikties, rakstot iac@latnet.lv vai  zvanot  pa tālruni 67503730.

 

Vietu skaits ierobežots!

Programmas noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par 30 h profesionālo pilnveidi.

Programmas mērķis ir stiprināt dažādu jomu speciālistu zināšanas kultūru daudzveidībā un starpkultūru dialoga prasmes, pilnveidot spēju īstenot trešo valstu pilsoņu* integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī paaugstināt speciālistu kapacitāti savstarpējā atbalsta sniegšanā un darbību koordinēšanā.

Programmā aicināti piedalīties sociālie darbinieki, pedagogi, veselības aprūpes speciālisti, policisti, PMLP un NVA teritoriālo nodaļu speciālisti, mediju darbinieki un citi valsts un pašvaldību iestāžu, NVO, kā arī privātā sektora pārstāvji un citi interesenti.

Programmas saturs:

  • Globālo procesu izpausmes Latvijā, migrācija
  • Ieceļošanas un uzturēšanās tendences: Latvijas tiesību normas un prakse
  • Kā mediju veidotā realitāte ietekmē sabiedrības uzskatus un vērtības
  • Identitāte un mijiedarbība. Kāpēc esam tādi, kādi esam? Kā kultūra mūs veido?
  • Kas nosaka mūsu attieksmi pret atšķirīgo
  • Sociālo prasmju pilnveide dažādības izpratnē
  • Komunikācijas loma un ietekme starpkultūru saskarsmē
  • Starpinstitucionālā un starpprofesionālā sadarbība
  • Resursi tālākai padziļinātai tēmas apguvei
 
 

 

 Kursi tiek organizēti Izglītības attīstības centra projekts „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” (Nr.PMIF/12/2018/2/01) tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu