Rīgas skolotāji turpina mācības starpkultūru izglītībā

Rīgas skolotāji turpina mācības starpkultūru izglītībā

31/05/2021 / Ievietoja: IAC

IAC projektā “Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai” šī gada pavasarī aizvadīti programmas apguves semināri un vairāk nekā 50 pedagogi Rīgas pilsētas izglītības iestādēs noslēguši pirmo programmas materiālu pilotēšanas posmu savās skolās.

Kopš 2021.gada februāra IAC īsteno projektu “Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai”, kurā darbojas dažādu priekšmetu pedagogi no 26 Rīgas izglītības iestādēm. Projekta ietvaros izstrādāta profesionālās kompetences pilnveides programma “Etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga jautājumi kompetencēs balstītā izglītības saturā”, kurā aplūkotas tēmas par sabiedrības daudzveidību, personisko un valstisko identitāti, stereotipu mazināšanu, kritiskās domāšanas un medijpratības iemaņu aktualizēšanu, atbildības, cieņas, solidaritātes un tolerances vērtību stiprināšanu.

Programma ir veidota, balstoties jaunajās izglītības programmās un standartos, lai sniegtu atbalstu skolotājiem jaunā mācību satura un pieejas īstenošanā. Martā un aprīlī programma tika apgūta semināros attālinātā formā, bet tas nebija šķērslis interaktīvu metodisko pieeju izmantošanai, kā arī profesionālām un savstarpēji atbalstošām pedagogu diskusijām. Pēc programmas apguves nodarbībām pedagogi pilotējuši mācību materiālus savās skolās un snieguši atgriezenisko saiti, kas papildināta ar skolēnu vērtējumiem un darbu paraugiem, kā arī programmas materiālu radošām adaptācijām. Pilotēšanas procesā programmas materiāli izmantoti darbā ar audzēkņiem no 1. līdz pat 12.klasei. Pilotēšanai izvēlētas dažādu mācību priekšmetu stundas, bet visvairāk valodu, dabaszinātņu (ģeogrāfijas), sociālās un pilsoniskas jomas un klases audzinātāju stundas. Par būtiskākajiem ieguvumiem no līdzdalības programmā skolotāji uzskata saņemtos mācību materiālus, kas ļauj veidot pozitīvas, savstarpēji ieinteresētas un tolerantas attiecības klases kolektīvā, starppriekšmetu saiknes stiprināšanu, mācību procesa dažādošanu attālināto mācību laikā, iespēju ielūkoties programmas ekspertu un kolēģu pieredzē par darbu daudzkultūru klasēs, laika ekonomiju, saņemot lietošanai gatavus mācību uzdevumus, darba lapas, fotogrāfijas un citus materiālus.

Programmas dalībnieku atziņas:

 • Nodarbībā “Dažādība Latvijā skaitļos” mana audzināmā klase bija pārsteigta par to, cik tomēr Latvijā ir liela etniskā, valodu, reliģiskā, sociālā un cita veida daudzveidība.
 • Pozitīva atmosfēra un patiesa aizrautība skolēniem cenšoties izprast un iepazīt citu kultūru pārstāvjus aktivitātē “Svešinieku saruna”.
 • Diskusija 6.klasē izvērtās visai nopietna un aizveda pie vēsturiskajiem iemesliem, kuru dēļ starp cilvēkiem rodas konflikti reliģijas, ādas krāsas vai citu pazīmju dēļ.
 • Priecājos, ka programma piedāvā dažādus vizuālos materiālus (fotogrāfijas, zīmējumus), tas ļoti noder laikā, kad mācību process nenotiek klātienē.
 • Izdevās integrēt šīs sociālās ievirzes tēmas matemātikā, jo analizējām Centrālās statistikas pārvaldes un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus par sabiedrības daudzveidību Latvijā.
 • Visvērtīgāko pieredzi mani audzēkņi ieguva nodarbībā par stereotipu atpazīšanu medijos. Secinājām, ka pat vistolerantākais cilvēks nevar būt drošs, ka neuzkāps uz aizspriedumu “grābekļa”.
 • Identitātes aktivitātes noderēja kolektīva saliedēšanai, jo draudzēšanās “caur ekrāniem” šī mācību gada laikā kļuva arvien sarežģītāka.
 • Priecājos, ka programmas materiāli būs manā rīcībā arī turpmāk. Tas īpaši noder tagad, kad jāīsteno jaunais mācību saturs, bet atbalsta materiālu skolotājiem nepietiek.
 • Aktivitātei “Svešinieku saruna” skolēni bija ļoti gatavojušies. Iepazinušies ar attiecīgās tautas valodu, apģērbu, paražām, svētkiem, kultūras tradīcijām, populārākajiem ēdieniem. Viena meitene pat nodziedāja dziesmu ukraiņu valodā.
 • Mediju virsrakstu analīze jauniešu ļoti uzrunāja, lai gan uzdevums bija sarežģīts. Skolēni secināja, ka kliedzoši virsraksti, kuri nereti kultivē stereotipus, tiek izmantoti tikai uzmanības piesaistīšanai. Pašam rakstam var arī nebūt saistības ar virsrakstā minēto.
 • “Tolerances barometrs” lika aizdomāties katram pašam par savu skatījumu uz apkārtējiem.
 • Uzdevumi par stereotipiem ļoti noderēja manā mācāmajā priekšmetā “kultūrpolitikas pamati”.
 • Skolēniem vislabāk patika uzdevums “Dažādība fotogrāfijās”, patika minēt katras fotogrāfijas noslēpumu. Atziņa – katrs no foto varoņiem veido spilgtu daļu no mūsu plašās pasaules.
 • Stundu vadīju ļoti delikāti, jo tēmas ir jūtīgas. Par dažiem jautājumiem, kurus kursos apspriedām, ar skolēniem runāt pat neriskēju. Negaidīju, ka jaunieši tik labprāt iesaistīsies sarunā par saviem ideāliem.
 • Izrādās, ka sociālās un pilsoniskās jomas materiālus lieliski var izmantot arī valodas gramatikas apguves nodarbībās.
 • Maniem sākumskolēniem ļoti veiksmīgi izdevās savu “Vērtību dārgakmeņu” prezentēšana.
 • Paldies par dažādajiem resursiem – interneta rīkiem, papildus lasāmajiem materiāliem. Jau ielūkojos arī vērtīgajā izdevumu krātuvē IAC mājas lapā.

Projekta turpinājumā tiks izvērtēta aprobācijas pirmā posma pieredze, bet augustā pedagogi tiksies pieredzes apmaiņas darbnīcās.

Projekts “Kompetenču pieeja starpkultūru dialoga veicināšanai” tiek finansēts Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Vairāk par projektu lasiet šeit.

Foto no programmas apguves semināriem.

 

RD+IAC 2

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.