Top atbalsta materiāls klašu audzinātājiem darbam ar skolēniem jauniebraucējiem

Top atbalsta materiāls klašu audzinātājiem darbam ar skolēniem jauniebraucējiem

31/08/2022

Augusta izskaņā brīdi pirms jaunā mācību gada sākuma Izglītības attīstības centrā (IAC) pulcējās pieredzējuši Rīgas skolu pedagogi, lai sniegtu savu ekspertīzi par topošo metodisko materiālu klašu audzinātājiem “Dažādas kultūras – saliedēta klase”. Materiāls tiek veidots IAC projekta “Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai” ietvaros un novembrī būs pieejams visiem interesentiem.

Dažādu kultūru skolēni izglītības iestādēs pēdējos gados ir ikdienas realitāte un liela daļa pedagogu ir uzkrājuši vērā ņemamu pieredzi darbā ar jauniebraucējiem. Šajā mācību gadā situācija krietni atšķirsies no ierastās. Latvijas, bet jo īpaši Rīgas skolās, mācīsies ievērojams skaits Ukrainas bēgļu bērnu. Cik gatavas tam ir izglītības iestādes kopumā un katrs pedagogs atsevišķi, to rādīs laiks. Mērķtiecīgs metodisks atbalsts pedagogiem ir viens no risinājumiem, kā jauno skolēnu ienākšanu skolas vidē padarīt pēc iespējas iekļaujošu. Tādēļ Izglītības attīstības centra eksperti izstrādā materiālu klašu audzinātājiem, kurā apkopoti metodiski ieteikumi un praktiskas aktivitātes darbā ar daudzkultūru klasēm.

29.augustā IAC telpās uz praktisku meistarklasi pulcējās Rīgas skolotāji, kuriem ir pieredze darbā ar skolēniem jauniebraucējiem. Tikšanās mērķis bija iepazīties ar IAC ekspertu D.Zelmenes un I.Irbītes izveidotā metodiskā materiāla “Dažādas kultūras – saliedēta klase” pirmo redakciju un sniegt ieteikumus materiāla saturiskai pilnveidošanai. Pedagogi vērtēja materiāla saturu gan no klašu audzinātāju, gan mācību priekšmetu skolotāju perspektīvas, kā arī diskutēja par krājumā iekļauto aktivitāšu izmantošanas iespējām darbā ar dažādu vecumposmu skolēniem no sākumskolas līdz pat vidusskolai. Par īpaši noderīgiem tika atzīti mācību uzdevumi, kas vērsti uz savas un citu kultūru identitātes apzināšanos un tolerantas savstarpējās attieksmes veicināšanu. Eksperti norādīja, ka ļoti būtiska ir materiālā piedāvātā metodiskā daudzveidība – no atraktīvām kustību aktivitātēm līdz dažādiem grafiskajiem organizētājiem un komplicētai diskusiju metodikai pretrunīgu jautājumu izpratnei. Skolotāji akcentēja, ka materiāls būs īpaši noderīgs audzināšanas darbā, kā arī sociālās un pilsoniskās jomas un valodu jomas mācību priekšmetos. Turklāt jauno resursu varēs izmantot ne tikai darbā ar skolēniem, bet arī nodarbībās ar pedagogiem un skolēnu vecākiem.

Fotogalerija

20220829 15513220220829 155122

20220829 15511020220829 153125

Septembrī skolās notiks metodiskā materiāla pilotēšana dažādos mācību un audzināšanas darba formātos un dažāda vecumposma klasēs. Tikšanās dalībnieki norādīja, ka aprobācijai izvēlēts ļoti piemērots laiks – mācību gada sākums, kad veidojas jauni klašu kolektīvi un esošie kolektīvi pēc vasaras brīvlaika piedzīvo pārmaiņas. Tādēļ savstarpējās iepazīšanās nodarbības un klases saliedēšanas aktivitātes ir īpaši vērtīgas. Pilotēšanā iesaistīsies vairāki desmiti skolotāju, sniedzot atgriezenisko saiti par veiksmēm, izaicinājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Praktiķu ieteikumus IAC eksperti iestrādās materiāla galīgajā redakcijā, ar kuru visi interesenti novembrī varēs iepazīties IAC mājas lapā. 

Projekts “Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai” tiek īstenots Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros un tā mērķis ir sniegt praktisku pedagoģisku atbalstu dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai sabiedrībā un iecietības vērtību praktizēšanai skolas vidē. Vairāk informācijas par projektu pieejams Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai » Izglītības attīstības centrs (iac.edu.lv)