“Nekas nav tik praktisks kā laba teorija” jeb izglītošanās kapacitātes stiprināšanai

“Nekas nav tik praktisks kā laba teorija” jeb izglītošanās kapacitātes stiprināšanai

20/08/2021

Izglītības attīstības centrs (IAC) savu pirmo mājas lapu radīja ap 2005. gadu. Tās titullapu  jau vairāk kā piecpadsmit gadus rotā V.Vīķes – Freibergas teiktais: Katrs rīts sniedz mums iespēju būt citādiem, nekā mēs bijām vakar, tas sniedz mums izdevību būt labākiem, nekā mēs bijām vakar, tas sniedz mums izaicinājumu sevi pāraugt, sevi pilnveidot un sevi pārspēt. Šie vārdi kļuvuši par IAC moto, darbojoties sevis un sabiedrības izglītošanas jomā. 

Visu IAC pastāvēšanas laiku  nozīmīgākās darbības jomas ir mācību programmu sagatavošana, praktisko aktivitāšu un atbalsta pasākumu organizēšana dažādām sabiedrības grupām. Tas ikdienā prasa ieguldīt  darbinieku intelektuālos resursus, zināšanas un  prasmes, tāpēc ir nepieciešama regulāra atjaunošanās, kuras būtisks aspekts ir darbinieku zināšanu un prasmju pilnveide un pozitīva virzība.

Piedalīties mācībās 2021.gadā kļuva iespējams, īstenot projektu “Izglītības attīstības centra (IAC) līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds". Tajā biedrības IAC biedriem, darbiniekiem, pasniedzējiem un sadarbības partneriem, vairāk kā 20 dalībniekiem no dažādiem Latvijas novadiem, bija iespēja iesaistīties semināros. Iepriekš apkopojot dalībnieku mācīšanās vajadzības, izkristalizējās tēmas, kas grupai aktuālas: digitālā pratība un saziņa, ideju ģenerēšana un radošā domāšana. Balstoties uz vajadzībām, jūnijā un augustā tika aizvadīti trīs semināri:

  • “Kodolīgs un motivējošs vēstījums”, kur galvenā uzmanība tika vērsta komunikācijai digitālajā vidē. To vadīja  Sandra Krisberga – Sinigoi;
  • “Dizaina domāšanas izmantošana profesionālās pilnveides programmu veidošanā un darbā ar klientiem”. Ingūna Ēlere, Latvijas Mākslas akadēmijas profesore, dizaina biroja H2E līdzdibinātāja un radošā direktore iepazīstināja ar dizaina domāšanu kā attīstības procesu problēmu risināšanā un ideju ģenerēšanā;
  • Seminārs “Darbs ar datiem un to vizualizācija”;  tajā lektore Daiga Zentene akcentēja attēla un kodolīga vēstījuma  nozīmi informācijas nodošanā un uztverē digitālajā vidē, kā arī demonstrēja  praktiskās iespējas un sniedza konsultācijas, lai patstāvīgi sagatavotu vēstījumus.

Dalībnieku vērtējumos par semināriem lasāms, ka  bijuši saistoši, praktiski un noderīgi. Bija iespēja ne tikai dzirdēt, domāt līdzi un uzzināt, bet arī izmēģināt praktiski un  saņemt individuālas konsultācijas. Visu triju semināru kontekstā vairāk kā 90% dalībnieku augstu novērtējuši semināra saturu, kā arī izteikuši atziņas par to, ka tika sniegta strukturēta, vērtīga, saturiski bagāta informācija, demonstrētas daudzveidīgas praktiskās izmantošanas iespējas, rīki datu vizualizācijai, sniegtas atziņas par cilvēka uztveres īpatnībām un uzmanību, saziņas kļūdām un metodēm to novēršanai, par pieklājību, strukturēšanu, koncentrēšanos un būtiskām detaļām sagatavojot vēstījumu.  Dalībnieki tika mudināti meklēt arvien jaunas idejas, nebaidīties no inovācijām, kas vērstas  nākotnē, iepazīstināti ar īstenotiem piemēriem sabiedrības labā un kultūras jomā. Kursanti atzina, izvēlēto  semināru  saturu un lektorus par piemērotiem, kā arī norādīja, ka  ir būtiski piesaistīt citu (ne tikai izglītības) jomu pasniedzējus kapacitātes celšanā. Viena vēlēšanās, ko neizdevās īstenot, bija mācības klātienē – tā lai paliek turpmākiem semināriem.

5foto 1 12.06.

Pateicamies par iespēju tikties ar kompetentiem un aizrautīgiem jomas profesionāļiem, iegūtās  zināšanas un prasmes jau esam sākuši integrēt ikdienas praksē.  Novērtējam iesēju mācīties kopā ar IAC komandu un sadarbības partneriem, kas savstarpējā komunikācijā deva iespēju jauniem kopīgiem plāniem nākotnē. Lai mums izdodas sevi pārspēt, turpinot darboties pilsoniskās sabiedrības attīstīšanas un izglītošanas jomā turpmāk!

Active citizens fund

Projektu ”Izglītības attīstības centra (IAC) līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.