Projekta "Izzināt.Pieredzēt.Rīkoties" skolu tikšanās

Projekta "Izzināt.Pieredzēt.Rīkoties" skolu tikšanās