KOPĀ padarīt!

KOPĀ padarīt!

20/06/2019

Lielas lietas var paveikt, ja ir kopīgs mērķis, skaidrs darbības plāns un pārliecība, kas tas, ko dari, ir vajadzīgs un nozīmīgs gan pašam darītājam, gan apkārtējiem cilvēkiem tuvākā kopienā un visā valstī. Uz šādu filosofiju balstās IAC projektā „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” iesaistītās skolas un eksperti. Atskatoties uz šī gada martā - jūnijā paveikto, ar lepnumu varam ziņot, ka nepilnu četru mēnešu laikā 15 skolās un apkārt esošajās kopienās notikušas 37 dažādas norises, kurās iesaistījušies 2239 dažādu paaudžu, pieredžu un interešu cilvēki, tostarp 1936 skolēni, 181 pedagogs, 122 kopienas pārstāvji. 

Attēls no www.puma.lu.lv 

Kopumā tās bijušas 165 kontaktstundas, kurās tika runāts un darīts, izspēlētas vēlēšanu simulācijas, attīstītas kritiskās domāšanas, improvizācijas, sadarbības un daudzas citas 21.gadsimtā tik nepieciešamas prasmes. Atskatoties uz gada sākumu, redzam, ka  aptuveni 90 dažādās projekta norisēs piedalījušies 4029 cilvēki. 

info Kopa

Priekšā vēl piedalīšanās sarunu festivālā „Lampa”, Vasaras skola” un konference, kā arī kopienu pasākumi. Tā mēs ar British Council atbalstu būvējam savus IAC domubiedru kopīgas mācīšanās un sadarbības tīklus, lai projekta noslēgumā dalītos ar ikvienu, kam tas var noderēt.

Vairāk par projekta norisēm un aktivitātēm.

#BritishCouncilLatvia