Projekta “Satikt!” otrais seminārs skolotājiem

Projekta “Satikt!” otrais seminārs skolotājiem

22/08/2023 / Ievietoja: IAC

2023. gada 18. augustā IAC birojā, Rīgā notika projekta “Satikt!”  deviņu skolu  komandu otrā tikšanās  - otrais  seminārs skolotājiem. Seminārā dalībnieki kopā ar projekta komandu  izvērtēja  paveikto gada pirmajā pusē, kad projekta skolu komandas īstenoja  pirmās pilsoniskās  līdzdalības mācības un kopienas prakses saviem skolēniem un vietējiem iedzīvotājiem, strādājot ar    pilsoniskās kompetences programmas “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut” pirmo daļu jeb moduli “Izprast”.

Pēc pirmā  programmas moduļa izvērtējuma,  dalībnieki iepazinās un apguva programmas nākamos moduļus, lai 2023. gada rudenī turpinātu īstenot programmas  zināšanu un pieredzes pārneses pasākumus skolās un vietējās kopienās.

Foto no semināra

Otrajā programmas modulī “Iesaistīties” tika piedāvāti praktiski  rīki, ar kuru palīdzību mazāk pārstāvēto kopienas grupu vajadzībām ir iespējams nonākt kopienas darba kārtībā un tikt risinātām. Savukārt trešais modulis “Iekļaut” ir vērsts uz refleksiju, strukturētu iepriekšējās darbības pieredzes analīzi un iegūto datu izmantošanu, lai attiecības un sadarbību starp dažādām grupām kopienā nodrošinātu kvalitatīvi un ilgtermiņā. Tas ļaus jauniešiem apzināties savu spēju ar iekļaujošu pilsonisko aktivitāšu palīdzību pozitīvi ietekmēt procesus kopienā, kā arī vairos pārliecību, ka kopienā mazāk sadzirdētās sabiedrības grupas var būt ne tikai palīdzības “objekti”, bet, augot pārliecībai par saviem spēkiem un grupas nozīmību, šie cilvēki kļūt par partneriem un resursu citām grupām.

Seminārā tika  pārrunāts un diskutēts, kurš pilsoniskās līdzdalības veids būtu vispiemērotākais, lai uzlabotu katras komandas  izvēlētās sabiedrības grupas situāciju: piemēram, izpētes rezultātu iesniegšana pašvaldībai, vai priekšlikumu izstrāde pašvaldībai un/vai citām iesaistītajām pusēm, vai aktivitātes sabiedrības uzmanības piesaistīšanai; sabiedrības informēšanai, vai praktiska palīdzība.

logo rinda
Projekts “Satikt” (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem