PĒTĪJUMS PAR KULTŪRDAUDZVEIDĪBAS LOMU IZGLĪTĪBĀ

PĒTĪJUMS PAR KULTŪRDAUDZVEIDĪBAS LOMU IZGLĪTĪBĀ

/ Ievietoja: IAC

2008. un 2009.gadā IAC kā partneris piedalījās pētījumā par kultūrdažādības lomu vienādu iespēju nodrošināšanā izglītībā. Projektu ”Enhancement of awareness about diversity of cultures and provision of equal opportunities for obtaining social and learning skills in international cooperation” (UNESCO 2008-2009 participation program project - 4641900004 ENA) vadīja  Jaan Tonnisson Institute (Igaunija). Pētījums