Jauniebraucēju un reemigrntu bērnu iekļaušanās Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs

2017.gada Situācijas izpēte par jauniebraucēju un reemigrntu bērnu iekļaušanos Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs

06/11/2017 / Ievietoja: IAC

2017.gada pavasarī “Izglītības attīstības centrs” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu starptautiska projekta “AMITIE CODE” ietvaros veic izpēti par jauniebraucēju un reemigrantu bērnu iekļaušanos Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs. 2014. gadā IAC jau bija veicis līdzīgu izpēti, tādēļ šoreiz bija iespēja rezultātus ne tikai iegūt un apkopot, bet arī salīdzināt ar pirms 3 gadiem iegūtajiem rezultātiem, kā arī sagatavot aktuālos ieteikumus veiksmīgākai integrācijai.

Situācijas izpēte par jauniebraucēju un reemigrantu bērnu iekļaušanos Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs tika veikta 2017. gada februārī – maijā. Tika iegūti kvantitatīvi un kvalitatīvi dati – pedagogu un izglītības iestādes administrācijas, kas darbojas ar iebraucējiem, viedokļi un pieredzes stāsti; elektroniskās aptaujas dati no visām Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm; tika veikta statistisko rādītāju un interneta resursu analīze, kā arī  salīdzinošā analīze, izmantojot 2014. gada situācijas izpētes datus (http://www.iac.edu.lv/izdevumi-un-petijumi/petijumi/).

Paldies pedagogiem un izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjiem, kas piedalījās intervijās, fokusa grupu diskusijās un izpildīja elektroniskās anketas!