DAUDZVEIDĪBA UN IEKĻAUŠANA SKOLU KOPIENĀS

DAUDZVEIDĪBA UN IEKĻAUŠANA SKOLU KOPIENĀS

01/10/2017 / Ievietoja: IAC

Pieredzes krājums  ”Daudzveidība un iekļaušana skolu kopienās” sagatavots  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projekta “Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” ietvaros.

Pieredzes krājumā apkopota projektā dalībnieku pieredze un atziņas par darbu daudzkutūru vidē, sniegts ieskats programmas “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” apguves un aprobācijas procesā. Pieredzes krājums pieejams šeit.