ATBALSTA MATERIĀLS - LeCoLe raidieraksti

ATBALSTA MATERIĀLS - LeCoLe raidieraksti

03/05/2023 / Ievietoja: IAC

Projekta LeCoLe “Skolēni – mācību procesa līdzautori”
mērķis ir parādīt Portugāles, Īslandes, Īrijas, Grieķijas
un Latvijas pieredzi un izcelt labās prakses piemērus,
kas veicina skolēnu aktīvu iesaisti mācību procesa
veidošanā. Tiek pētīta arī mācību procesa koprades
tēma un tās ekosistēma katrā valstī. 

LeCole raidieraksti piedāvā ieskatu katras valsts labās
prakses piemēros, uzklausa pedagogu un skolēnu
viedokļus, ļauj uzzināt par priekšrocībām un šķēršļiem,
koprades mācību procesa veidošanā, kā arī mudina
ikvienu izmēģināt jaunas metodes un pieejas savā
darbā.
Erasmus+ programmas KA2 projekts "LeCoLe Skolēni
– mācību procesa līdzautori" Nr.2020-1-LV01-KA201-077454.