DAŽĀDAS KULTŪRAS – SALIEDĒTA KLASE

DAŽĀDAS KULTŪRAS – SALIEDĒTA KLASE

07/11/2022 / Ievietoja: IAC

Izdevuma ievadā sniegts ieskats pētījumos un statistikas datos, kas raksturo arvien pieaugošo kultūru daudzveidību izglītības vidē, īpaši akcentējot izaicinājumus, ar ko saskaras skolas, integrējot skolēnus no jauniebraucēju, tajā skaitā Ukrainas kara bēgļu ģimenēm. Materiāla turpinājumā pedagogiem tiek piedāvātas lietošanai gatavas mācību aktivitātes – diskusijas, lomu spēles, kustību rotaļas, grafiskie organizētāji, darbs ar attēliem, radošās rakstīšanas uzdevumi, izjautāšanas tehnikas identitātes izpratnei, metodika atšķirīgu kultūru izzināšanai u.c.

Atbalsta materiāls pedagogiem DAŽĀDAS KULTŪRAS – SALIEDĒTA KLASE sagatavots projekta “Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai” ietvaros ar Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmu finansējumu.  Tā mērķis ir sniegt praktisku pedagoģisku atbalstu dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai sabiedrībā un iecietības vērtību praktizēšanai skolas vidē. Vairāk par projektu šeit