Izdari!

Izdari!

27/10/2020 / Ievietoja: Iveta Vērse, IAC

Izdevums piedāvā projektā “Izzini, dari, ietekmē!”   izstrādātu 6 soļu metodiku sabiedrības līdzdalības veicināšanai un  piemērus, kā sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību  tādu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi.

Izdevums adresēts aktīviem kopienu iedzīvotajiem, NVO darbiniekiem, izglītības iestādēm.