Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ

Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ

19/02/2020 / Ievietoja: Linda Kluša

Veidojot apkopojumu par IAC īstenotā jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” gaitā paveikto, atkal un atkal atgriezos pie jautājuma, kā padarīt dzīvus, jēgpilnus, pašiem un citiem lietderīgus šādus pieredzes krājumus, kas tik bieži tiek uztverti kā nenovēršama, neizbēgama kārtējā projekta noslēguma “aktivitāte”, ar kuru jātiek galā, lai varētu
atgriezties pie interesantu un vajadzīgu darbu darīšanas. Savukārt IAC sadarbības pieredze ar izglītības iestādēm gadu gaitā liecina, ka tieši gūtās pieredzes apkopošana un piedāvāšana plašākai sabiedrībai ārpus projektā iesaistīto loka ir gan jēgpilnu un mērķtiecīgu pārmaiņu sekmēšanas faktors, gan veids, kā nostiprināt un paplašināt savstarpējā uzticībā un atbalstā bāzētus ilglaicīgas sadarbības tīklus. Tādēļ atkal tapis pieredzes apkopojums, kas, mūsuprāt, var būt noderīgs ikvienam, kurš savā ikdienas profesionālajā darbā domā par mūsdienīgu mācību procesu, tai skaitā jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanu.

Arī šī projekta īstenošanas gaitā tā dalībniekiem atkal un atkal atgādinājām:

Viss notikušais, lai cik aizraujošs un interesants, būs tikai tik vērts, cik jūs būsiet spējuši to sasaistīt ar savas skolas, savu skolēnu un paši savas profesionālās darbības mērķiem, uzdevumiem, vajadzībām un personības attīstību.

Mudinājām – un tagad, balstoties uz gūto pieredzi, aicinām – ikvienu katra jauna projekta sagatavošanās

posmā pārdomāt, vai un kā papildu darbības, kuras gatavojaties veikt,
• saistās ar lielajiem mērķiem;
• ir vai īstenošanas rezultātā varētu būt adaptējamas un replicējamas;
• veido sinerģijas un darbību kopveselumu;
• pozitīvi ietekmē ikdienas darbu un padara dzīvi priecīgāku.

Tāpēc vislielākais prieks bija lasīt atziņas, ka “projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” šajā mācību gadā sasaucas ar skolas izvirzīto prioritāti par vienota, saliedēta un draudzīga skolas kolektīva veidošanu”.