Latviešu valodas atbalsts Ukrainas skolēniem izglītības iestādēs Latvijā

Latviešu valodas atbalsts Ukrainas skolēniem izglītības iestādēs Latvijā

15/02/2023

Kas šodien  bija interesants? jautā skolotāja Ināra Zoomm nodarbībā, un Jūlija, Sergejs, Liza, Oleksandrs, Sofija un otra Jūlija cenšas atrast pareizos vārdus, lai sniegtu atbildes:

Bija basketbola spēle... es šodien biju dežurante...es šodien skatījos interesantu filmu... šodien nebija nekas, parasta diena, nekas īpašs...bija grūti matemātikas uzdevumi...es spēlēju volejbolu...

Dažiem no viņiem latviešu valoda jau padodas tīri labi, var palīdzēt arī citiem, daži kautrējas, daži cenšas, dažiem nogurums vakarā ņem virsroku. Viņi visi ir no Ukrainas un mācās dažādās Rīgas un Latvijas skolās, vakaros viņus vieno IAC latviešu valodas nodarbības, kurās iespējams apgūt valodu, noskaidrot un komunicēt, lai mācības Latvijas skolā veiktos labāk. 

Šī gada janvārī Izglītības attīstības centrs ar Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM) Rīgas biroja projekta "Ārkārtas palīdzība Ukrainai un kaimiņvalstīm - atbalsts Ukrainas bēgļiem Latvijā" finansiālu atbalstu uzsāka darbu ar Ukrainas kara bēgļiem - skolēniem Latvijas skolās. Piedāvājums skolām un vecākiem likās saistošs - iespēja mācīties latviešu valodu papildus stundām skolā vismaz 2 reizes nedāļā attālinātās vai klātienes nodarbībās, tomēr realitātē mācības un konsultācijas vakaros, pēcpusdienās ir  izaicinājums skolēniem, kas nereti mācās gan skolā Latvijā, gan Ukrainā, vēl apmeklē sporta skolu, treniņus utml.  Viņi cīnās. Šobrīd jau sapazinušies un apraduši, šķiet, jau labprāt iesaistās skolotāju plānotajās aktivitātēs. 

Tā ar IAC organizatorisko un skolotāju resursu atbalstu  desmit latviešu valodas grupās vairāk kā 150 Ukrainas skolēni mācās latviešu valodu. Jaunāko klašu skolēniem nodarbības notiek klātienē, vecāko klašu skolēniem - attālināti. Klātienes grupiņas organizētas Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Valkā. 

Lai saistošs mācību process un daudz ieguvumu!

foto LVUsk 7 1

foto 09.02. 1

foto LVUsk 6 5foto LVUsk 6 1

foto 08.02.