Programma “Ceļvedis medijpratībā” finiša taisnē

Programma “Ceļvedis medijpratībā” finiša taisnē

20/04/2021

Aprīļa beigās un maija sākumā ar četriem reģionālajiem semināriem noslēgsies IAC projekts “Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai”.

Vairāk nekā 100 pedagogi no 40 izglītības iestādēm visos Latvijas reģionos mācību gada laikā apguvuši 36h profesionālās pilnveides programmu “Ceļvedis medijpratībā”.  Projekta dalībnieki savās klasēs izmēģinājuši programmas četru moduļu materiālus un snieguši atgriezenisko saiti par programmas adaptēšanas iespējām darbam ar dažādu vecumposmu skolēniem, kā arī skolēniem ar atšķirīgu iepriekšējās sagatavotības līmeni. 

Reģionālajos noslēguma semināros programmas dalībnieki kopā ar savu novadu izglītības ekspertiem izvērtēs projekta rezultātus un plānos tālākās sadarbības iespējas. Drīzumā programmas pilnveidotā redakcija tiks piedāvātā pašvaldību izglītības pārvaldēm, skolu kolektīviem un individuāliem interesentiem.

Medijpratības un kritiskās domāšanas programma “Ceļvedis medijpratībā” noderēs:

  • darbam ar skolēniem no 1. līdz 12.klasei, kā arī profesionālas ievirzes mācību iestādēs,
  • izmantošanai klases audzinātāja stundās, mācību priekšmetu stundās, interešu izglītības nodarbībās un citās izglītības darba formās (debatēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, žurnālistikas pulciņā, jaunsardzes nodarbībās u.c.),
  • metodiskam un saturiskam atbalstam skolotājiem kompetenču pieejas iedzīvināšanai un mācību procesa dažādošanai,
  • sadarbībai ar vecākiem (vecāku sapulcēs, interešu klubos un ģimenei kopā veicamos mācību uzdevumos),
  • programma ietver mācību aktivitāšu aprakstus “soli pa solim”, darba lapas, uzdevumus ar spēļu elementiem, grafisko organizētāju izmantošanu, krustvārdu mīklas, testus, darbu ar attēliem un citiem vizuālās informācijas elementiem, saites uz papildus resursiem tēmā.