Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē

Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē

01.10.2022.- 31.03.2024.

Izglītības attīstības centrs iniciējis šo projektu ar mērķi  paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci cilvēktiesību jomā un uzlabot pedagogu dažādības vadības prasmes, savukārt  jauniešu auditorijā  - paaugstināt izpratni par cilvēktiesībām un līdzdalības aktivitāti lēmumu pieņemšanā skolas dzīvē.   

Lai sasniegtu mērķi, projektā tiks organizētas izglītojošas un radošas aktivitātes: 1) izpēte par jauniešu attieksmi saistībā ar iecietību un diskrimināciju 10 skolās un kopienās, 2) mācību programmas sagatavošana cilvēktiesību kompetences veicināšanai izglītības vidē, 3) mācību semināru cikls 10 skolu pedagogiem un jauniešiem, 4) mācību materiālu aprobācija skolās, 5) radošās iniciatīvas - kultūru tikšanās, 6) iecietības kalendārs - skolu iniciatīvu pieredzes apkopojums.

Projekta skolu publicitātes aktivitātes:

Aizkraukles novada vidusskola 

Varakļānu vidusskolas  

#####

12/12/2022

"Cilvēktiesības ir norma, bet arī privilēģija, ko ikdienā neapzināmies, kamēr tā netiek ierobežota". 8.un 9.decembrī IAC uzsāk darbu kopā ar desmit Latvijas skolām cilvēktiesību un iecietības veicināšanas jomā. Pēc lielāka pārtraukuma piedalāmies klātienes aktivitātēs Siguldā, viesnīcā "Sigulda", tur notiek projekta Ievadseminārs 30 skolotājiem. Divās piepildītās dienās izskatām cilvēktiesību un diskriminācijas jautājumus. Vairāk

Foto 

#####

08/12/2022

Pirmā tikšanās ar projektā iesaistītajām skolām notiks Siguldā 8.un 9.decembrī. Šeit uzsāksim sarunu par cilvēktiesību un iecietības jautājumiem skolu vidē un vienosimies par turpmākajiem uzdevumiem nākamajam gadam. 

07.12.1.

#####

23/11/2022

Projekta komanda pateicas visām Latvijas skolām, kas sagatavoja un iesniedza pieteikumus līdzdalībai Izglītības attīstības centra (IAC) projektā “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”. Priecājamies, ka vairāki desmiti Latvijas skolu ir novērtējušas IAC piedāvāto iespēju un izteikušas ieinteresētību kopā darboties, lai aktualizētu cilvēktiesību, iecietības kultūras un dažādības vadības tēmās skolu vidē.

Izvērtējot saņemto skolu pieteikumus, esam līdzdalībai projektā apstiprinājuši desmit izglītības iestādes: 

  1. Aizkraukles novada vidusskola
  2. Bauskas 2. vidusskola
  3. Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
  4. Gulbenes novada vidusskola
  5. Kuldīgas Centra vidusskola
  6. Liepājas Raiņa 6.vidusskola
  7. Rīgas 33. vidusskola
  8. Ropažu vidusskola
  9. Varakļānu vidusskola
  10. Ventspils 4. vidusskola

Diemžēl saskaņā ar projekta nosacījumiem dalībskolu skaits ir ierobežots. Pateicamies visām skolām par ieguldīto laiku un izrādīto interesi! 

#####

24/10/2022

Te nu mēs esam - uzsākuši projektu, tiekoties IAC birojā un Zoom platformā 21.oktobrī. Piesakot cilvēktiesību un iecietības tēmu skolu vidē, pulcējām vairāk kā 40 interesantu interesentu no visdažādākajām Latvijas pilsētām un novadiem.  Semināra dalībnieki atzīst šīs tēmas aktualitāti un ir ieinteresēti kopā ar IAC iesaistīties plašākā šo un saistīto jautājumu izzināšanā. Dalībnieki bilst: Iecietība un tolerance ir svarīgas ne tikai kara, emigrantu, citu globālāku iemeslu dēļ, bet arī savu tuvākās apkārtnes (skolēniem - klases, ģimenes, skolas biedru) cilvēku prasmei sadzīvot, pieņemt vienam otru. To mums visiem pašiem jāmācās un jāmāca skolēniem. Ļoti svarīga (tēma), īpaši šajos apstākļos, ir cilvēktiesību izpratnes un iecietības kultūras stiprināšana. Resursu trūkums traucē ikdienā strādāt.

Paldies semināra dalībniekiem, īpaša pateicība Sigitai Zankovskai - Odiņai, cilvēktiesību jautājumu ekspertei, par ieskatu tēmā un  akcentiem:  ētiskajām dilemmām un izaicinājumiem, cilvēktiesībām, domājot par dažādām sabiedrības grupām, vārda brīvību un lietām, kas daļai sabiedrības nav pieņemami u.c. 

Uz priekšu!

20221021 12121020221021 11140920221021 11132020221021 105245

##### 

Aicinām skolas pieteikties līdzdalībai IAC projektā par iecietības kultūras stiprināšanu skolas vidē

Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāk skolu pieteikumu pieņemšanu līdzdalībai projektā “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”.Projektā aicinātas pieteikties skolu komandas. Vairāk 

Pieteikuma veidlapa šeit.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 10.novembris (nosūtot pieteikumu uz  uz e-pastu iac@latnet.lv)

 #####

Projekts paredz sniegt saturisku un metodisku atbalstu pedagogiem cilvēktiesību mācīšanā  un paaugstināt jauniešu informētību par cilvēktiesībām.  Projekts veicinās starpkultūru dialogu un izpratni par iecietības nozīmīgumu saskarsmē. 

Projekta gaitā  regulāri informēsim par projekta aktualitātēm un sasniegumiem IAC mājas lapā un Facebook. Jau uzsākot projektu, aicināsim iepazīties ar IAC plāniem cilvēktiesību jomā skolu vidē, kā arī projekta noslēgumā rīkosim konferenci plašākai sabiedrībai un interesentiem.

Plašāka projekta idejas un aktivitāšu prezentācija plānota Uzsākšanas seminārā šī gada 21.oktobrī plkst. 11:00, kad  aicināsim IAC sadarbības partnerus, jomas ekspertus un interesentus pievienoties semināram klātienē IAC birojā vai pieslēdzoties Zoom attālināti. Tajā izsludināsim arī skolu pieteikšanos dalībai projektā. Projekta ietvaros skolu komandām būs iespēja semināru ciklā apgūt izglītības programmu un aprobēt mācību materiālus par cilvēktiesību, iecietības kultūru un dažādības vadību skolā, kā arī mudināt jauniešus iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

Projekta komanda:

Iveta Vērse - vadītāja, sadarbības ar mērķgrupu aktivitāšu īstenotāja
Ingūna Irbīte - izglītības programmas satura eksperte
Daina Zelmene - izglītības programmas metodikas eksperte
Līga Puniņa - asistente
Linda Kluša - publicitātes aktivitāšu īstenotāja
Aija Rusiņa -  grāmatvede, personāla speciāliste

Aktivitātes norisinās IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” (Nr.AIF/2022/SCT3/01),
ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”   
Projekta kopējās izmaksas 104 999,75  eiro.