Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)

Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)

2020. gada aprīlis - oktobris

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2020. gada aprīlī  uzsāk īstenot projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI), projektu (Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu.

Projekta „Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)” IEVADSEMINĀRS

2020. gada 16. jūnijā NVO nama zālē, Ieriķu ielā 43a, Rīgā notika projekta dalībnieku  vienas dienas ievadseminārs. Seminārā piedalījās projekta 12 komandu pārstāvji  - 24 dalībnieki satikās ar projekta komandu un projekta ekspertiem, lai pārrunātu  projekta norisi klātienē, izzinātu iesaistīto kopienu paveikto un precizētu katras kopienas specifiskās vajadzības un sniegtu ievadu programmas “Izzini, dari, ietekmē!” satura jautājumos.

 20200616 11192320200616 11271420200616 12045320200616 114036

20200616 120551

Noslēdzies skolu konkurss līdzdalībai projektā 

Esam gandarīti par izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību savās skolās un kopienās aktualizēt jautājumus, kas saistīti ar demokrātijas vērtību izpratni, pilsonisko līdzdalību un starpkultūru dialogu.
Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku!

Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 12 izglītības iestāžu veidotas komandas:

Baltinavas vidusskola
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Gulbenes 2. vidusskola
Ilūkstes Raiņa vidusskola
Jaunogres vidusskola
Liepājas Liedaga vidusskola
Liepājas Raiņa 6. vidusskola
Līvānu 1. vidusskola
Pededzes pamatskola
Preiļu 2. vidusskola
Saldus pamatskola
Ventspils 4. vidusskola

Skolu komandās darbosies pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji, skolēni, jaunatnes darba organizatori, aktīvi seniori.

***************

Aicinām skolas pieteikties līdzdalībai projektā!

2020.gada aprīlī Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāk īstenot skolu projektu “IzDarI” (“Izzini, dari, ietekmē!”). Projekts adresēts aktīviem kopienu cilvēkiem, lai sniegtu atbalstu piederības un sadarbības vērtību stiprināšanai vietējā sabiedrībā.  

Pieteikšanās līdz 28.aprīlim. Pieteikšanās anketa.

Vīrusa izraisītā krīze ne tikai mainījusi mūsu ikdienas dzīvi un ieradumus, sabremezējusi ekonomiku un pārrakstījusisabiedrības dienaskārtību, bet arī likusi pārvērtēt izpratni par drošību, demokrātiju, kolektīvo atbildību, dažādu grupu solidaritāti un vietējo kopienu iespējām līdzdarboties šo vērtību stiprināšanā. Tādēļ projekta komanda aicina iesaistīties, lai kopā savu redzējumu un varēšanu padarītu vēl jaudīgāku.

Projektā aicinātas piedalīties skolu veidotas komandas piecu cilvēku sastāvā. Komandās lūdzam apvienoties aktīvos kopienu iedzīvotājus - 2 skolēnus un 3 pieaugušos (skolotājus, jaunatnes darba organizatorus, seniorus u.c.). Projekta ietvaros paredzēti izglītojoši semināri, vasaras skola (17.-19.augusts), kā arī daudzveidīgas praktiskas darbības aktivitātes. Projekta satura jautājumi saistīti ar kritisko domāšanu, tiesību un pienākumu izpratni demokrātiskā valstī, pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru saskarsmes tēmām, valstiskuma vērtības un piederības sajūtas stiprināšanu.

Skolu pieteikumus līdz 28.aprīlim lūdzam sūtīt uz iac@latnet.lv. Pieteikuma anketa pieejama šeit. Papildus informācija pa telefonu 67503730 vai e-pastu iac@latnet.lv

Vairāk par projektu:

Projekta mērķis ir sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu.

Projekta norises laiks no 2020.gada 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.

Projekta aktivitātes:

  • Mērķgrupas izveide un sadarbība
  • Pilsoniskās līdzdalības programmas “Izzini, dari, ietekmē!” izstrāde
  • Ievadseminārs
  • Vasaras skola
  • Pilsoniskās līdzdalības prakses
  • Reģionālie semināri
  • Publicitāte

Projektu finansē Latvijas valsts “NVO fonda” programmas ietvaros.