Kultūru tikšanās projekta skolās un kopienās

Kultūru tikšanās projekta skolās un kopienās

08/06/2023

IAC projektā “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” maijā noslēgušās kultūru tikšanās. Desmit skolu projekta komandas iesaistījušas skolēnus, pedagogus, audzēkņu vecākus un plašāku vietējo kopienu daudzveidīgās radošās norisēs, lai stiprinātu izpratni par cilvēktiesībām un radītu jaunas iespējas starpkultūru sapratnei un dialogam.

Foto no skolu pasākumiem

Kultūru tikšanos mērķis bija veicināt iecietības kultūras nostiprināšanos izglītības iestādēs un plašākā sabiedrībā, īstenojot radošas iniciatīvas, kurās piedalās dažādu kultūru pārstāvji. Katras skolas komanda izvēlējās savas skolas un kopienas vajadzībām atbilstošāko kultūru tikšanos formu un, sadarbībā ar IAC projekta ieviešanas komandu, plānoja pasākuma norisi. Izstādes, meistarklases, diskusijas un sarunu vakari, sportiskas norises, kulināras aktivitātes, pagalma svētki, gleznošanas un pīšanas darbnīcas, spēles un rotaļas - izvēlētie daudzveidīgie pasākumu formāti spilgti apliecināja skolu komandu radošumu, atvērtību sadarbībai ar ārpus skolas kopienām un lieliskas organizatoriskās spējas. Atbilstoši projekta mērķiem kultūru tikšanos saturiskais fokuss bija balstīts kultūru daudzveidības, tolerances, cilvēktiesību un anti diskriminācijas tematikā.

Aizkraukles novada vidusskolā 30. maijā  orientēšanās spēlē sportiskā gaisotnē  skolēnu komandas sacentās zināšanās un atjautībā par cilvēktiesībām un dažādību sabiedrībā. Katra komanda savā vizuālajā tēlā atspoguļoja kādu no dažādības aspektiem. Spēles stacijās jaunieši pārbaudīja erudīciju dažādu valstu nacionālo simbolu un dziesmu atpazīšanā, cilvēktiesību terminu skaidrošanā un citos āķīgos uzdevumos. Īstu jautrību jauniešos radīja cittautu kulinārā mantojuma atpazīšana. Pasākums deva lielisku iespēju neformālā un aizrautīgā veidā piedzīvot dažādību, iecietību un mācīties cilvēktiesības.

9.maijā Bauskas 2. vidusskolā notika kultūru tikšanās iniciatīva "Cilvēktiesības Eiropas Savienībā". Viktorīnās un krustvārdu mīklu minēšanā par iecietības un dažādības jautājumiem piedalījās 7., 8.,10. un 11. klašu skolēni. Īpaši saistošas bija klašu kolektīvu interaktīvās, muzikālās un atraktīvās  prezentācijas par Eiropas Savienības valstu tradīcijām un vērtībām. Pasākumā ar interesi piedalījās gan skolēni un pedagogi, gan audzēkņu vecāki.

23.maijā Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas  komanda, sadarbībā ar  astoņu (poļu, ebreju, baltkrievu, vācu, ukraiņu, latviešu, krievu un tatāru)   Daugavpils nacionālo kultūras biedrību pārstāvjiem organizēja skolēniem krāsu-rakstu meistarklases “Dažādība vieno”, kā arī veidoja ceļojošo  izstādi “Dažādība ap mums”. Tajā jauniešiem bija iespēja uzzināt par citu tautu kultūras dzīvi un ikdienu, par raksturīgiem nacionālajiem ornamentiem un krāsām, par līdzās dzīvojošo tautu vēsturi un nostāstiem. Pēc pasākuma klasēs turpinājās sarunas par katrai kultūrai unikālo un mūs visus vienojošam vērtībām.

10.maijā Gulbenes novada vidusskolā “Pagalma svētku” ietvaros projekta komanda organizēja kultūru tikšanos “Ziedēt”. Lieli un mazi svētku dalībnieki mācījās pīt rokassprādzes ukraiņu draugu vadībā, darināja uz auduma dažādu tautu nacionālo ziedu gleznas un mērojās izveicībā baltkrievu nacionālajā spēlē “Buļba”, ko vadīja audzēknes tētis baltkrievs. Pārsteidzoša un iepriecinoša bija lielā svētku dalībnieku interese un atsaucība piedalīties radošajās darbnīcās.

Kuldīgas Centra vidusskolā 17. maijā sarunu pēcpusdienā “Dzīves piezīmes Ventspils ielas pagalmā” 8. un 11.klašu skolēni tikās ar pilsētas jauniešiem, kas dzīvojuši, mācījušies un strādājuši ārpus Latvijas. Jaunieši diskutēja par to, ko nozīmē pieņemt atšķirīgo, kas ir tolerance un kādi abpusēji ieguvumi rodas kultūru saskarsmē. Izvēlētais netradicionālais domapmaiņas formāts “Sarunu ēdienkarte” rosināja dalīties atklātās un personiskās atziņās par vērtībām un izaicinājumiem, kas rodas kultūru saskarsmē. Pasākumu īpašu darīja Kuldīgas Centra vidusskolas jauniešu fotoizstāde “Iecietība un dažādība”.

Liepājas Raiņa 6.vidusskolā 17.aprīlī notika pasākums “Politiskais labirints”, kurā jaunieši kopā ar Saeimas deputāti I.Circeni diskutēja par stereotipiem saistībā ar dažādu iedzīvotāju grupu cilvēktiesībām un politiķu atbildību aizspriedumu mazināšanā un iecietības kultūras stiprināšanā sabiedrībā. Deputāte iezīmēja gan parlamentā līdz šim paveiktos, gan tuvākajā nākotnē sagaidāmos darbus cilvēktiesību nostiprināšanai likumdošanā.

22.maijā kultūru tikšanos organizēja Rīgas 33.vidusskola ar diskusijām par tradīcijām un iecietību, kā arī ar nacionālo ēdienu baudīšanu. Par tikšanās vietu tika izvēlēts Bolderājas Jaunās  pamatskolas pagalms. Dalībnieki diskutēja par to, kādas iespējas ir bērniem daudzviet  pasaulē nodarboties ar to, kas viņiem patīk, attīstīt savas spējas un hobijus.  Kopīgi uzdevumi par dažādu tautu tradīcijām tuvināja jauniešus no vairākām apkaimes skolām un veidoja sākumu jaunām draudzībām.

Ropažu vidusskolā 30.maijā Ģimenes dienas pasākuma radošajā darbnīcā notika dalībnieku satikšanās ar franču kultūru. Ropažu jauniešu un apmaiņas skolēna Kamī priekšnesumā skanēja dziesmas un dzeja gan latviešu, gan franču valodā. Pārsteigumu klātesošajos raisīja fakts, ka abām tautām ir pat radniecīgas dejas un rotaļas. Tajās labprāt iesaistījās skolēnu vecāki. Pašcepti franču cepumi un pašu gatavota limonāde radīja omulīgu noskaņu sarunām. Nenogurdināmākie dalībnieki piedzīvojumus varēja turpināt arī mākslas, sporta, vēstures un matemātiskās aktivitātēs.

Varakļānu vidusskolas komanda veikusi apjomīgu darbu, dokumentējot ukraiņu bēgļu Varakļānu novadā pieredzi par to, kā karš mainījis viņu līdzšinējās dzīves. Uzklausīti un ar pietāti pierakstīti stāsti, izvēlētas fotogrāfijas un iekārtota izstāde. Izstādes atklāšana notika 31.maijā, skanēja muzikāli priekšnesumi latviešu un ukraiņu valodā, vietējie un ukraiņi dalījās savstarpējās saskarsmes, mācību un darba pieredzes stāstos. Koordinatore M.Selicka saka: “Viņiem ir svarīgi izrunāt savu sāpi. Mums ir svarīgi uzklausīt un aizdomāties par to, ko nozīmē miers un brīvība.”

29. maijā Ventspils bibliotēkā Ventspils 4. vidusskolas komanda vadīja sarunu vakaru “Tuvāk avotam skaidrākam skatam” par propagandas metodēm mūsdienu pasaulē, par propagandas elementiem saskarsmē un ikdienā, par cilvēkiem karā un propagandas postošo spēku. Ar savu pieredzes stāstu viesojās mācītājs un Zemessardzes kapelāns Mārtiņš Burke-Burkevics. Viesis skaidroja personīgo motivācija būt aktīvam un iesaistīties, dalījās ar savu redzējumu par karu Ukrainā. Sarunu vakarā piedalījās gan vidusskolēni, gan tēmā ieinteresētie pilsētas iedzīvotāji.

Paldies projekta skolu komandām par saturiski bagātiem un krāšņiem kultūru tikšanos svētkiem!

Augustā vasaras skolā projekta dalībniekiem būs iespēja iepazīt un mācīties no citu skolu kultūru tikšanos pieredzes. Savukārt, gada izskaņā plašāku interesentu loku sasniegs projekta pieredzes izdevums “Kultūru tikšanos kalendārs 2024”.

Projektu Nr. AIF/2022/SCT3/01 finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”