Ievadseminārs par cilvēktiesību un iecietības jautājumiem

Ievadseminārs par cilvēktiesību un iecietības jautājumiem

12/12/2022

"Cilvēktiesības ir norma, bet arī privilēģija, ko ikdienā neapzināmies, kamēr tā netiek ierobežota". 8.un 9.decembrī IAC uzsāk darbu kopā ar desmit Latvijas skolām cilvēktiesību un iecietības veicināšanas jomā. Pēc lielāka pārtraukuma piedalāmies klātienes aktivitātēs Siguldā, viesnīcā "Sigulda", tur notiek projekta Ievadseminārs 30 skolotājiem. Divās piepildītās dienās izskatām cilvēktiesību un diskriminācijas jautājumus.

Nodarbības notiek IAC ekspertu Ingūnas Irbītes un Dainas Zelmenes, biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem" valdes locekles Lindas Jākobsones-Gavala un cilvēktiesības jomas ekspertes Sigitai Zankovskas-Odiņas vadībā. Iedziļināmies dažādu diskriminācijas gadījumu vērtēšanā, analizējam aktuālo sporta pasākumu nozīmi cilvēktiesību kontekstā, iepazīstam NVO aktivitātes bēgļu krīzes risināšanā, atpazīstam cilvēktiesību pārkāpumus un gūstam paņēmienus, kā par šādiem jautājumiem runāt skolā.

Novērtējot semināra programmu un norisi, dalībnieki snieguši tikai visaugstāko novērtējumu un atzinīgus vārdus:
Esmu sajūsmā par idejām un pilno ceļa somu ar materiāliem. 
Paldies par lieliskajiem materiāliem, fantastisko darba vidi.
Paldies, biju pirmo reizi IAC rīkotajā pasākumā un esmu ļoti gandarīta!
Bija labs balansu staro teorētiskām un praktiskām nodarbībām.
Idejas gatavas darbam, lai tās varētu pielietot praktiskās darbībās.  Nemainīgi saturiskā un metodiskā palīdzība. 
Atraktīvi, interesanti, izzinoši, mūsdienīgi.
Iespēja ieklausīties citos un citu pieredzē, viedokļos un paust arī savu. 
Guvu daudz ideju arī no kolēģiem, bija lieliska iespēja kontaktēties gan ar kolēģiem, ar kuriem sēdējam pie viena galda, gan bija izdevība arī parunāties, darboties grupās. 
Nākamais solis būs aktivitātes skolās, kurās tiks iesaistīti jaunieši.
20221208 13302220221208 130155
20221209 10023520221208 183712
20221209 09243720221208 132948
Projektu "Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”