Kultūru aktivitātes iecietības veicināšanai skolu vidē