Projekta "Izzināt.Pieredzēt.Rīkoties.DALĪTIES." skolu tikšanās

Projekta "Izzināt.Pieredzēt.Rīkoties.DALĪTIES." skolu tikšanās