Rīkojamies, lai izzinātu un pieredzētu

Februārī un martā IAC projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties." ietvaros skolas RĪKOJAS - skolās tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes.  Līdzdarbojamies gan projekta komandu, gan jauniešu, gan skolotāju organizētos pasākumos - praktiskās nodarbībās, diskusijās, projekta nedēļas pasākumos, tikšanās, praktiskos semināros skolotājiem, jauniešu komandu spēlēs utml. Vairāk par šīm aktivitātēm varat lasīt un skatīt projekta sadaļā.

Publicēja: Linda Kluša (20/03/2017)

Jaunākais video