"Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties" metodisko ieteikumu krājums

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” rezultātā izveidots dalībskolu pieredzes un metodisko ieteikumu krājums.

Šajā pieredzes krājumā atrodami vienpadsmit Latvijas skolu stāsti par pusgada laikā gūto pieredzi, pedagogu, skolu vadītāju un skolēnu atziņas un pārdomas, kā arī konkrētu norišu apraksti vai sagatavoto uzdevumu piemēri. Ceram, ka tie iedvesmos pārējo Latvijas skolu pedagogus gan veidot līdzīgas norises savās skolās, gan sazināties ar kolēģiem, lai pajautātu: “Kā tad jūs tur īsti darījāt?” Esmu pārliecināta, ka izvērtīsies interesanta un vērtīga saruna un, kas zina, veidosies jauni maršruti un plāni tālākai sadarbībai starp skolām un Latvijas iepazīšanai kopumā.
Iedvesmojieties, sazinieties un pievienojieties!

Metodisko ieteikumu krājums

Publicēja: IAC (16/08/2017)

Jaunākais video