Aicinām pieteikties pilsoniskās un starpkultūru izglītības kursos

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2017. gada martā uzsāk īstenot projektu “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā”. Projekta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju ilgtspējīgu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, īstenojot izglītojošas, uz sadarbību un pilsonisko līdzdalību vērstas aktivitātes par demokrātijas, cilvēktiesību un starpkultūru dialoga jautājumiem. Līdzdalībai projektā aicināti pieteikties dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji un jauniešu darba organizatori no visas Latvijas. Pieteikuma anketa. Programma paaugstinās dalībnieku profesionālās kompetences par to, kā pilnveidot jauniešu pilsonisko attieksmi un  veicināt radošu pedagoģisku darbību, saistoši mācīt par pilsonisko līdzdalību, demokrātiju, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu, organizēt pilsoniskās līdzdalības un simulāciju aktivitātes, kā jauniešus atbalstīt  aktīvi līdzdarboties  sabiedrības dzīvē, īstenot aktivitātes vietējas kopienās un sadarboties ar vietējo sabiedrību, stiprināt piederības sajūtu Latvijas valstij un veicināt Latvijas valsts vērtību izpratni, veidot atbildības ētiku un atbildīgu rīcību par līdzcilvēkiem, vietējo kopienu un valsti.  Vairāk 

Publicēja: Iveta Vērse (06/03/2017)

Jaunākais video