• 06/02/2015

  Integrācijas programmas „Dzīvot Latvijā” pirmo daļu „Es Latvijas sabiedrībā” projekta dalībnieki izzināja seminārā un Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, iepazīstoties ar Latvijas vēsturi,  raksturīgāko Latvijai un tās cilvēkiem. Lai labāk izprastu apgūto, programmā paredzēts mācīties arī praktiski – tikties ar Latvijas iedzīvotājiem dažādos novados, ieskatīties, kā cilvēki dzīvo ikdienā, kā atpūšas, kā kopj un glabā vēsturi un tradīcijas, kā dara krāsaināku savu un līdzcilvēku dzīvi.

  Lasīt visu >>

 • 02/02/2015

  Šī gada 1.februārī biedrība “Izglītības attīstības centrs” (IAC) uzsāk projektu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’. Tā mērķis ir iepazīstināt starptautisko sabiedrību ar Latvijas labo praksi globālās tematikas integrēšanā formālajā izglītībā, kā arī veidot pieredzes apmaiņas platformu izglītības jomas profesionāļu sadarbībai Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīs. Projekta īstenošana ir iekļauta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē notikumu kalendārā.

  Lasīt visu >>

 • 28/01/2015

  Šodien, 28. janvārī Parīzē sākas Otrais UNESCO globālā pilsoniskuma izglītībai veltītais forums. Visā pasaulē aktualizējas jautājums par  nepieciešamību pārskatīt izglītības lomu un mērķus atbilstoši tam, kas nepieciešams un ko  vēlamies 21. gadsimtā. Izglītības speciālisti, politiķi un praktiķi aizvien vairāk akcentē nepieciešamību veidot tādu izglītību, kas veicina ne vien jaunās paaudzes kognitīvo prasmju, bet arī tādu vērtību, attieksmju un prasmju attīstīšanu, kas nepieciešamas, lai veidotu mierīgāku, taisnīgāku, iekļaujošu un ilgtspējīgāku pasauli.

  Lasīt visu >>

 • 27/01/2015

  22. un 23. janvārī IAC telpās notika projekta „Dzīvot Latvijā – 4” pirmais seminārs, kurš pulcēja apmēram 50 dažāda vecuma un pieredzes cilvēku no visdažādākajām pasaules malām: Maskavas, Pēterburgas un vairākām Sibīrijas pilsētām Krievijā, no Taizemes, Birmas, Ukrainas, Kazahstānas, Baltkrievijas un citām vietām. Vairāk informācijas par semināra un projekta gaitu šeit.

  Lasīt visu >>

 • 20/01/2015

  No 2015. gada 1. februāra Izglītības attīstības centrs uzsāk  gatavošanos projekta ‘’Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ noslēguma multiplicēšanas un pieredzes apmaiņas aktivitātei – forumam ‘’ Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, kura norise notiek Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Projekta apraksts Latvijas prezidentūras ES padomē mājas lapā: www.eu2015.lv

  Lasīt visu >>

 • 21/12/2014

  В сотрудничестве с коллегами из Mondo, Центр развития образования в декабре 2014, опубликовал ‘’Портфолиo материалoв по  глобальному образованию’’, который сочетает в себе лучшие примеры школ, участвующих в апробации материалoв по  глобальному образованию в проектe ‘’Глобальный аспект социальных дисциплин в формальном образовании’’. Это издание является помощником для расширения возможностей, знаний и обучения таких тем глобального образования, как миграция, сотрудничество в области развития, участия международного сообщества в решении глобальных проблем и т.д. В рамках данного проекта эксперты Глобального образовательного центра Mondo адаптировали материал по глобальному образованию для школ национальных меньшинств с русским языком обучения. В этом портфолио мы кратко представим несколько отдельных тем из материала. Cмотреть Портфолиo на странице 65

  Lasīt visu >>

 • 19/12/2014

  Globālās izglītības materiālu PORTFOLIO ir apkopoti labākie piemēri no projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' dalībskolās aprobētajiem AI/GI metodiskajiem materiāliem. Šis izdevums ir palīgs, kā paplašināt zināšanas un metodisko kapacitāti tādā AI/GI tematikā kā migrācija, attīstības sadarbība, mediju lietotprasme, starptautiskās sabiedrības iesaiste globālo problēmu risināšanā u.c.

  Lasīt visu >>

 • 17/12/2014

  Ar 2014. gada decembri Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsācis projekta „Dzīvot Latvijā - 4” (Nr. IF/2013/1.a/6) īstenošanu, tā turpinot jau iepriekš sekmīgi īstenoto projektu ciklu Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektu programmu ietvaros. Projekta vispārīgais mērķis ir īstenot pasākumus, kas nodrošina trešo valstu pilsoņu informētību, pilnvērtīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē, kā arī sekmē uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

  Lasīt visu >>

 • 10/12/2014

  Tieši 10. decembrī, Starptautiskajā cilvēktiesību dienā Izglītības attīstības centrā (IAC) Latvijas skolēni un skolotāji spriež par dažādību, daudzveidību un talantiem, cieņu pret cilvēka dzīvību, gribu un spēju saprasties un sadarboties, gatavību iestāties pret netaisnību un citiem jautājumiem, saistot Latvijas 20. gadsimta vēstures notikumus un mūsdienu aktualitātes ASV vēstniecības Latvijā atbalstītā projekta „Rumbulas atbalss: paplašinot holokausta izglītības pieredzi” ietvaros.

  Lasīt visu >>

 • 04/12/2014

  Kā atskats un izvērtējums par projektā padarīto 2013. un 2014. gadā, šī gada rudenī notikušo Otro reģionālo semināru laikā ir tapis video rullītis, kurā projekta dalībnieki dalījās savos iespaidos un secinājumos par globālās izglītības tēmu nozīmi skolas dzīvē un ikdienā, par attieksmi pret strauji mainīgo pasauli un par notikušajām pārmaiņām sevī un savos skolēnos.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video