• 23/03/2015

  Šī gada 26. martā Izglītības attīstības centrs (IAC)  Dzirnavu ielā 34a - 8, Rīgā organizē projekta uzsākšanas semināru, kurā iepazīstinās ar projektā plānoto, sadarbības iespējām un diskutēs par daudzkultūru izglītības aktualitāti un vajadzībām Latvijas izglītībā.

  Lasīt visu >>

 • 20/03/2015

  Ar kartēm, pavasara gaidām un labu noskaņojumu bruņojušies IAC projekta „Dzīvot Latvijā 4” dalībnieki 12. marta rītā sakāpa autobusā, lai cauri Vidzemes mežiem, laukiem un pakalniem dotos uz Gulbenes novadu, kur gaidīja tikšanās ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem visplašākajā spektrā: skolēniem, skolotājiem, uzņēmējiem, pašvaldības iestāžu darbiniekiem, biedrību pārstāvjiem. Šis brauciens bija daļa no integrācijas programmas 2. moduļa „Latvijas ekonomikas un sociālās sistēmas aktualitātes: cilvēka un sabiedrības attīstības un izaugsmes iespējas” apguves.

  Lasīt visu >>

 • 13/03/2015

  2015. gada 5. un 6. martā, Rīgā, IAC aicināja izglītības jomas ekspertus un pedagogus, piedalīties konferencē „Globālā izglītība: aktualitāte, resursi, iespējas”. Konference notika IAC vadītā starptautiskā projekta „Globālā dimensijas sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ietvaros. Konferencē tika prezentētas projektā izstrādātās attīstības/globālās izglītības programmas un mācību materiāli: „Attīstības/ globālās izglītības materiālu PORTFOLIO” un „Development Education Programs and Study Materials GUIDE”.

  Lasīt visu >>

 • 09/03/2015

  Projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos ietvaros, sadarbojoties ar kolēģiem no Igaunijas NVO Mondo, ir izdots „Development Education Programs and Study Materials GUIDE” jeb ''Globālās izglītības programmu un materiālu VADLĪNIJAS''. Izdevums ir sagatavots angļu valodā, tajā ir apkopoti labākie piemēri no projekta dalībskolās aprobētajiem AI/GI metodiskajiem materiāliem. Vadlīnijās lasāmi attīstības jomas ekspertu viedokļi par attīstības/globālās izglītības nozīmi, iekļauti Latvijas un Igaunijas izstrādātie attīstības/globālās izglītības programmu mācību materiālu piemēri. Vadlīnijās publicēta Latvijas pieredze globālās dimensijas integrēšanā skolu praksē. Lejupielādēt GUIDE

  Lasīt visu >>

 • 05/03/2015

  „Kā tevi sauc?” „Kā tev klājas?” Tā cits citam jautā latviešu valodas kluba nodarbību dalībnieki, piešķirdami pazīstamajiem latviešu valodas vārdiem īpašu, no tālām un tuvām zemēm nākošu skanējumu. Kad jautājums „Kam tu palīdzi?” sasniedzis pasniedzēju Aiju Kalvi, viņa saka: „Jums!”, un telpā atskan draudzīgi smiekli. Tieši tā, nepiespiestā un draudzīgā noskaņā noris projekta „Dzīvot Latvijā 4” ietvaros notiekošās valodas kluba nodarbības, kas ļauj pielietot valodu, paplašināt vārdu krājumu, nostiprināt semināros un praksēs iegūtās zināšanas. Bieži vien pēcpusdienās kopā ar vecākiem nodarbībās piedalās arī bērni, kuri rāda lielisku piemēru pieaugušajiem. „Ļoti priecājos par iespēju šeit būt,” saka daudzi dalībnieki. Tā ir iespēja satikties, aprunāties un mācīties. Tas, ka nav jābaidās no kontroldarba vai eksāmena, nemazina ieguldītās pūles, toties vairo drosmi piedalīties un runāt, nebaidoties no kļūdām un saņemot atbalstu. Valodas klubu kā valodas apguves un nostiprināšanas formu atzinīgi novērtējuši arī iepriekšējo gadu projektu dalībnieki, un šis gads nav izņēmums.

  Lasīt visu >>

 • 01/03/2015

  Izglītības attīstības centrs (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO) 2015.gada 1.martā uzsāk īstenot EEZ finanšu instrumenta  programmas „NVO fonda” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas”  projektu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr. 2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059).

  Lasīt visu >>

 • 27/02/2015

  Kā atzina projekta „Dzīvot Latvijā 4” dalībnieki, 2. moduļa „Latvijas ekonomikas un sociālās sistēmas aktualitātes: cilvēka un sabiedrības attīstības un izaugsmes iespējas” bija labs piemērs tam, kā runāt par būtiskām lietām konkrēti un saprotami, izmantojot visas cilvēkam dotās maņas – klausoties, skatoties, taustot, sasmaržojot un izgaršojot Latviju caur tās daudzveidīgajiem darinājumiem.

  Lasīt visu >>

 • 27/02/2015

  Kas notiek ar skolu un visu gadsimtiem būvēto izglītības iegūšanas un novērtēšanas sistēmu mūsdienu tehnoloģiju un globalizācijas ietekmētajā laikmetā? Kā mācīties? Kā mācīt? Ko iesākt ar to, ko esam iemācījušies? Par to un citu uzklausīsim ekspertu viedokļus, iepazīsimies ar Latvijā radītiem prakses piemēriem, diskutēsim un iedvesmosimies starptautiskajā izglītības forumā „Skola digitālajā laikmetā”, kas Radošās darbības nedēļas Radi!2015 ietvaros notiks 2015.gada 13.martā Rīgā, Biznesa augstskolas Turība telpās. Uz forumu aicināti skolotāji un skolu vadītāji, izglītības pārvalžu darbinieki, IZM un pakļautības iestāžu darbinieki, vecāki un visi, kuriem rūp un interesē mūsdienīga izglītība. Reģistrācijai izmantojiet saiti http://ejuz.lv/forumsradi2015. Vairāk informācijas par Radošās darbības nedēļu Radi!2015 http://www.radilatvija.lv/ 

  Lasīt visu >>

 • 24/02/2015

  „Esam gandarīti, atskatoties, cik daudz paveikts īsā laika posmā un cik būtiski jautājumi iekustināti,” tā var teikt, atskatoties uz 2014. gadā īstenoto projektu „Rumbulas atbalss: paplašinot holokausta izglītības pieredzi”, kurā aktīvi piedalījās piecu Latvijas skolu skolēni un skolotāji. Rezultāti ir patiesi nozīmīgi un tālejoši, piemēram, jaunu mācību materiālu tapšana un piemiņas vietu sakārtošana Brocēnu novadā, mūzikas, mākslas, dejas un vēstures integrācija Daugavpilī, atklāsme, cik aizraujoši skaidrot citiem to, ko zini un par ko interesējies pats. Ja vēstures izzināšana sniedz prasmes un rada vēlmi aizdomāties par šodienu, tad sasniegts pedagoģiskais un cilvēciskais mērķis; vēl jo vairāk tāpēc, ka arī šodienas notikumi nav viennozīmīgi. Lasiet skolu pieredzes un iedvesmojieties jauniem darbiem sadaļā Par vēsturi, šodienu un sevi.

  Lasīt visu >>

 • 16/02/2015

  Ar prieku laižam tautās projekta „Mācāmies mācīties” rezultātā tapušo metodisko materiālu, kas apkopo radošas un praktiskas idejas, kā mācīšanos padarīt interesantu, jēgpilnu un apvienojošu. Projekta ietvaros sešos Latvijas novados cits no cita, kopā un atsevišķi mācījās lieli un mazi – bērni, skolotāji, vecāki, citi apkaimes iedzīvotāji. Tika mērīts novads, rīkots sporta un fizikas festivāls, vecāku forums, notika satikšanās ar lelli Lupi un citiem stāstu un pasaku draugiem; tika veidotas filmiņas un spēlēts teātris, lai mudinātu lasīt grāmatas, un vēl un vēl. KĀ to visu darīt palīdzēs saprast šeit ievietotais metodiskais materiāls.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video