• 08/06/2015

  Šodien Vidzemes Augstskolā (ViA)  ir sapulcējušies ap 60 dalībniekiem no 10 dažādām valstīm, lai kopīgi diskutētu par izglītības lomu sabiedrības globālo kompetenču un 21. gs. prasmju stiprināšanā. Vai izglītībai nepieciešama transformācija, lai to varētu saukt par „globālo’’? Vai transformācijai ir jānotiek izglītības sistēmas ietvaros vai tomēr mūsos pašos?

  Lasīt visu >>

 • 08/06/2015

  Šīs foruma dienas saturiskais fokuss tika pagriezts ilgtspējīgas attīstības virzienā. Ar lekciju par ilgtspējīgas attīstības aktualitātēm Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā uzstājās Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes docente un pētniece Kristīne Āboliņa. Dalībnieki tika rosināti domāt par iemesliem, kādēļ mēs Latvijā neredzam ilgtspējīgas attīstības aktualitātes, par trūkstošo posmu starp labu apņemšanos, iniciatīvu un reālu darbības īstenošanu. Kādas zināšanas mums ir nepieciešamas - par vidi vai tomēr par mums pašiem, kas ar savu ikdienas rīcību ietekmējam vidi? Auditorijas iesaite diskusijā akcentēja būtisku ziņu, kas turpmāk pasvītrojusi šīs foruma dienas turpmāko norisi. Šī ziņa ir - ''Cilvēki skatās uz to, ko mēs darām, nevis runājam''.

  Lasīt visu >>

 • 07/06/2015

  No 8. - 10. jūnijam Vidzemes Augstskolā ir sapulcējušies ap 60 dalībniekiem no 10 dažādām valstīm, lai kopīgi diskutētu par izglītības lomu sabiedrības globālo kompetenču un 21. gs. prasmju stiprināšanā. Foruma mērķis ir iepazīstināt starptautisko sabiedrību ar Latvijas labo praksi globālās tematikas integrēšanā formālajā izglītībā, kā arī veidot pieredzes apmaiņas platformu izglītības jomas profesionāļu sadarbībai Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīs. Projekta īstenošana ir iekļauta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē notikumu kalendārā. Plašākai informācijai par Foruma saturisko norisi, lasiet katras dienas kopsavilkumā: šeit

  Lasīt visu >>

 • 05/06/2015

  Maija mēnesī Izglītības attīstības centrs kopā partneriem ir darbojies pie foruma saturisko jautājumu slīpēšanas. Ir notikušas sarunas ar Igaunijas partnerorganizāciju Mondo, kas forumā piedāvās iespēju sazināties ar savu kolēģi Kenijā. Dalībnieki varēs tiešsaistē ielūkoties un uzklausīt pieredzes stāstu par Mondo sadarbības tīklu ārpus Igaunijas robežām.

  Lasīt visu >>

 • 14/05/2015

  Laiks rit ātri, un arī projekta „Dzīvot Latvijā - 4” ietvaros dalībnieki nonākuši jau līdz ceturtā moduļa apguvei. Kopā aizvadīti jau trīs semināri, prakses gājieni, interešu klubu braucieni uz dažādām Latvijas vietām, tam visam paralēli notiek regulāras valodu klubu nodarbības. Nu jau cits citu labāk pazīst un pat savā starpā sadraudzējušies projekta dalībnieki; par tuvu un pazīstamu vietu kļuvis IAC birojs, kur, kā saka dalībnieki, sagaida laipna, pretimnākoša atmosfēra un jaunas zināšanas. Projekta īstenošanas komanda vēro notiekošo un iespēju robežās reaģē uz cilvēku vajadzībām un vēlmēm.

  Lasīt visu >>

 • 07/05/2015

  Noslēdzies Izglītības attīstības centra (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu izsludinātais skolu konkurss līdzdalībai projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Esam gandarīti par Latvijas izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību aktualizēt starpkultūru dialoga un integrācijas jautājumus savās skolās un plašākās kopienās. Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku. Atbilstoši noteiktajiem kritērijiem līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 15 izglītības iestādes.

  Lasīt visu >>

 • 27/04/2015

  23.aprīlī – Jurģu dienā, kas latviešiem izsenis saistījusies ar kustību, ceļu un jaunu saimniecisko aktivitāšu sākumu, izzinošā ceļojumā dodas arī projekta dalībnieki. Bruņojušies ar kartēm un maršruta aprakstu kāpjam autobusā. Šoreiz gala mērķis – Ziemeļvidzeme. Trešā interešu kluba dalībniekus laipni uzņem teiksmainā Beverīnas novada ļaudis. Viens no teritoriāli mazākajiem Latvijas novadiem apvieno trīs pagastus – Kaugurus, Brenguļus un Trikātu, kuros dzīvo 3500 iedzīvotāju. Tomēr novada nelielais izmērs ir mānīgs – vietējo ļaužu darboties griba, uzņēmība un radošā izdoma ļauj īstenot lielas ieceres.

  Lasīt visu >>

 • 22/04/2015

  Pieredzes izpētes semināra Norvēģijā mērķis bija iepazīties klātienē ar NAFO (The National Centre for Multicultural Education) pieredzi, lai projekta gaitā  pēc iespējas efektīvāk un mērķtiecīgāk izmantotu Norvēģijas partneru pieredzi vienotas sabiedrības veidošanā, kas veicina starpkultūru dialogu sabiedrībā, īstenojot starpkultūru aktivitātes un izglītojošus pasākumus jauniešu integrēšanai skolās un vietējās kopienās.

  Lasīt visu >>

 • 20/04/2015

  Aprīlī notikušās attālinātās diskusijas starp  IAC un mērķgrupas partnervalstu pārstāvjiem arvien vairāk virza projektu iepretim tā galvenajam notikumam-   forumam ‘’Globālā izglītība- iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’, kas notiks no 8.-10. jūnijam Valmierā.

  Lasīt visu >>

 • 24/03/2015

  Martā IAC ir aktīvi komunicējis e-vidē ar potenciālajiem sadarbības partneriem no 10 valstīm, lai vienotos  par aktuālajiem attīstības / globālajiem jautājumiem,  un lai sagatavotu visus klātienes dalībai jūnija FORUMĀ. Esam apkopojuši  10 valstu pārstāvju sarakstu.  Savu dalību FORUMĀ ir apstiprinājušas šādas organizācijas: Mondo (Igaunija), LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), The Independent Association of History Teachers from Georgia (Gruzija), NOVA DOBA (Ukraina), GLEN SLOVAKIA (Slovākija), NaZemi (Čehija), Kolpig University of Applied Sciences (Lietuva), impuls e.V. collective leadership institute (Vācija), Institute of Global Learning and Development Projects (Slovēnija), EUROCLIO (Nīderlande).

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video