• 17/08/2015

  Izglītības attīstības centrs turpina sadarboties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju Eiropas gada attīstībai ietvaros. Gribam jūs iedrošināt lietot ne tikai IAC sagatavotos materiālus, kas atrodami www.globalaizglitiba.lv , bet arī Eiropas Komisijas sagatavotos izdevumus. Lai arī Eiropas gads attīstībai jau ir pāri pusei, savu tematisko kulmināciju tas sasniegs septembrī, kad noslēgsies ANO „Tūkstošgades attīstības mērķi” un tiks pieņemta jauna struktūra nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai, kas zināma arī kā „Programma laikposmam pēc 2015. gada”. Lai sabiedrībai skaidrotu, ko attīstības sadarbības un humānās palīdzības jomā dara Eiropas Savienība, ir izdoti vairāki tematiskie palīgmateriāli skolotājiem. Materiāli ir sagatavoti latviešu valodā, tāpēc aicinām tos izmantot gan darbam klasē, gan ārpusstundu aktivitātēm.

  Lasīt visu >>

 • 14/08/2015

  Jau pavisam drīz, 25. – 26. septembrī, visa pasaule vienosies, kādi būs nākamie Ilgtspējīgas attīstības (IAS) mērķi. Iepazīt globālos izaicinājumu un sniegt savus padomus IAS sasniegšanā starptautiskas akcijas ietvaros ir aicināti gandrīz simts dažādu valstu bērni un jaunieši. Tā būs Pasaules lielākā mācību stunda! Latvijā Pasaules lielāko mācību stundu atbalsta un koordinē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

  Lasīt visu >>

 • 07/07/2015

  Nedēļas nogalē no 3. līdz 5. jūlijam izskanējušais sarunu festivāls “LAMPA”, kas kopumā 60 dažādos pasākumos pulcēja 3500 apmeklētāju, deva iespēju arī IAC komandai izrauties laukā no biroja telpām, lai dotos pretī sarunai par globālā un lokālā mijiedarbību. Apmetāmies zem viena telts jumta kopā ar kolēģiem un domubiedriem no organizācijas LAPAS, lai kopīgi iepazītu pasaules attīstības tendences un aktualitātes, un atrastu atbilstošu sarunas veidu gan maziem, gan lieliem.

  Lasīt visu >>

 • 01/07/2015

  Izglītības attīstības centrs no 2015. gada februāra līdz jūnijam īstenoja projektu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai” (Nr.2014.LV/PR/01/07). No 8. – 10. jūnijam šī projekta ietvaros notika starptautisks Forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”, kurā piedalījās vairāk kā 60 dalībnieki no 8 ES un 2 Austrumu partnerības valstīm. Izglītības attīstības centrs pateicas projekta atbalstītājiem un iesaistītajiem partneriem par veiksmīgo sadarbību projekta norises laikā. Laipni lūdzam iepazīties ar projekta laikā tapušo izdevumu ''Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai skolu darba kārtībā''. Vairāk par projekta norisi var uzzināt: http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/globala-izglitiba-3i/

  Lasīt visu >>

 • 30/06/2015

  Projekta „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai” noslēgumā tapa IETEIKUMI globālās dimensijas iekļaušanai skolu darba kārtībā. IETEIKUMOS publicētas izveidotās programmas globālajā izglītībā – jauniešu pašizaugsmes pilnveides programma efektīvai dzīvei mūsdienu pasaulē, pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma GI, izglītības ekspertu un sabiedrības pārstāvju kompetenču pilnveides programma. IETEIKUMI sniedz projekta pieredzē balstītas rekomendācijas globālās dimensijas efektīvai iekļaušanai formālajā izglītībā. IETEIKUMU izstrādē piedalījās GI praktiķi un eksperti starptautiska foruma „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei un ilgtspējai” dalībnieki no Latvijas Izglītības attīstības centra, Latvijas globālās izglītības skolu tīkla, GLEN LATVIJA, Latvijas Vidzemes Augstskolas, Igaunijas Mondo, Lielbritānijas Līdsas Attīstības izglītības centra, Gruzijas vēstures skolotāju biedrības, Lietuvas Kolpingas Lietišķo zinātņu Universitātes, Čehijas NaZemi, Slovēnijas Globālās izglītības un attīstības projektu institūta, Ukrainas NovaDoba un Vācijas ImPuls.

  Lasīt visu >>

 • 26/06/2015

  Septiņos IAC īstenotā projekta „Dzīvot Latvijā - 4” darbības mēnešos tā dalībnieki - trešo valstu valstspiederīgie, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, ne vien apguva no četriem moduļiem sastāvošo integrācijas programmu par Latvijas valsti, tās iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi, bet iepazina cits citu un Latvijas cilvēkus dažādos Latvijas novados, tā veidodami sociālos tīklus un emocionālas saites, kas palīdz iedzīvoties un īstenot savus plānus. Kā allaž projekta noslēgumā izveidots projekta pieredzes krājums, kurā apkopotas galvenās saturiskās tēmas, ietverta informācija, kas var būt noderīga tālākajos darbos, atrodams neliels kontrolsaraksts, kas ikvienam pašam ļaus noskaidrot, kas ja zināms un kas vēl jāiemācās, bet pats galvenais - pieredzes krājumā iekļautajās fotogrāfijās un izteikumos ir spēcīga pašu projekta dalībnieku klātbūtne. Šķiršanās brīži vienmēr ir arī nedaudz skumji, tomēr projekta īstenošanas komanda ir pārliecināta, ka šajā pusgadā iepazītajiem cilvēkiem Latvijā veiksies labi. Kāpēc? Lūk, trīs iemesli, kurus mēs saskatījām.

  Lasīt visu >>

 • 19/06/2015

  Turpinot iepazīt Latvijas un Rīgas kultūru un vēsturi, projekta „Dzīvot Latvijā 4” dalībnieki pirmsjāņu noskaņās viesojās Rīgas Jūgendstila muzejā, kas atrodas Alberta ielā 12. Muzejs atklāts 2009. gada. aprīlī un ir viens no jaunākajiem muzejiem Rīgā, tāpēc nav brīnums, ka daudzi par tā pastāvēšanu uzzināja tieši integrācijas programmas ietvaros. Kā atzina projekta dalībnieki, sajūta bija tieši tāda, ka viesojoties pie kāda mājās, jo muzejs, kas atrodas dzīvoklī, kurā līdz 1907. gadam dzīvojis un strādājis izcilais latviešu arhitekts Konstantīns Pēkšēns (1859 – 1928), joprojām glabā tā laika rīdzinieku klātbūtnes dvesmu.

  Lasīt visu >>

 • 14/06/2015

  IAC īstenotās integrācijas programma „Dzīvot Latvijā” tuvojas noslēgumam, tāpēc 4. modulis „Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas: vienoti daudzveidībā” veidots tā, ka tas zināmā mērā apkopo iepriekš apgūtās zināšanas un pieredzi un mudina projekta dalībniekus tālāk izzināt Latviju, pievienojot arī savu devumu kopējai attīstībai. Savdabīga testa veidā uzdodot jautājumus par līdz šim pārrunāto, ar prieku konstatējām, ka daļa projekta dalībnieku vairs negaida tulkojumu, bet atbild uzreiz, tā skaidri demonstrējot, ka latviešu valodas prasme uzlabojusies un, kā ne reizi izteikušies paši projekta dalībnieki, atmosfēra ir draudzīga un rosinoša un nav jābaidās arī kļūdīties. Atskatoties uz Latvijas vēsturi, varam vilkt paralēles arī ar pašu acīm redzēto – gan Beverīnas novadā, gan Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, gan citviet.

  Lasīt visu >>

 • 12/06/2015

  Lai diskutētu par globālās tematikas lomu mūsdienu pasaulē un integrēšanas iespējām formālajā izglītībā, no 8. līdz 10. jūnijam Valmierā, IAC sadarbībā ar biedrību GLEN Latvia un Vidzemes Augstskolu (ViA) rīkoja forumu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”. Globālās izglītības forums bija viens no lielākajiem projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ilgtspējas pasākumiem, pulcējot vairāk nekā 60 dalībniekus, vienkopus aptverot desmit valstu AI/GI pieredzi. Atskatoties uz šīm ļoti piesātinātajām trīs dienām, varam secināt, ka visi „3- i'' vadmotīvi - iesaiste, izaugsme, ilgtspēja - tika pilnībā realizēti darbībā. Foruma dalībnieku pārstāvniecība iekļāva gan NVO pārstāvjus, gan jauniešus, gan pedagogus, gan valsts institūciju pārstāvjus, pie tam arī ģeogrāfiskie mērogi bija gana plaši - no Apvienotās Karalistes Rietumos līdz Gruzijai Austrumos, un no Igaunijas Ziemeļos līdz pat Kenijai Dienvidos.

  Lasīt visu >>

 • 09/06/2015

  Foruma noslēdzošo dienu iesāka Latvijas Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa, akcentējot dažādus izaicinājums un aktualitātes starptautiskās politikas arēnā. Lektore rosināja dalībniekus atsaukt atmiņā dažādus pēdējā laika skaļākos notikumus, kas tieši vai netieši skāruši vairākas valstis vai izraisījuši plašu rezonansi pasaulē, tādējādi pasvītrojot mūsu kopīgo mijiedarbību un savstarpējo līdzatkarību. Profesore akcentēja arī 10 globālos riskus, kuriem ir potenciāli liela iespēja reāli apdraudēt Latviju. Dalībnieku uzmanība tika vērsta uz to kara veidu, kas jau šobrīd notiek kibertelpā. Uzsverot izglītotāju atbildību, Ž. Ozoliņa mudināja skolotājus skaidrot, ko nozīmē informācijas karš un ka kibertelpa ir vārīga un viegli manipulējama. Lekcijas noslēgumā Ž. Ozoliņa uzsvēra, ka mums jāiemācās nošķirt labo no ļaunā un jāapgūst svarīgākā no visām prasmēm – prasmei būt cilvēkam.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video