• 24/03/2016

  Projektā “Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” ir izveidota pirmā pedagogu grupa, kura mācības uzsāks aprīlī. 24h stundu kursā skolotāji apgūs tēmas par dažādību, identitāti, vērtībām, stereotipiem, starpkultūru komunikāciju, kā arī iepazīs labās prakses piemērus. Rīgas skolu un pirmsskolas iestāžu pedagogiem un administrācijai vēl ir iespēja pieteikties dalībai kursu grupā, kura programmu apgūs trīs dienas 2., 3., 9. jūnijā. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit

  Lasīt visu >>

 • 07/03/2016

  Izglītības attīstības centrs (IAC) sācis īstenot projektu „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā”. Projekta ietvaros pedagogi saņems apliecības par 24h programmas apguvi par globālo procesu ietekmi uz izglītību, sabiedrības integrācijas, starpkultūru komunikācijas un dažādības vadības jautājumiem. Pieteikties apmācību kursam aicināti Rīgas izglītības iestāžu skolotāji un skolu administrācijas pārstāvji. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016.gada 18.marts. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

  Lasīt visu >>

 • 03/03/2016

  Rēzeknes novada un pilsētas pedagogi IAC pasniedzēju vadībā uzsākuši apgūt nodarbību ciklu par globālās izglītības (GI) iespējām pirmsskolā un sākumskolā. Pirmajā tikšanās reizē 25.februārī skolotāji iepazinās ar globālās izglītības būtību, mērķiem un tematisko daudzveidību, kā arī pieejamajiem mācību resursiem. Noderīga bija ielūkošanās Latvijas skolu labās prakses piemēros, īstenojot GI mācību stundās, ārpusklases aktivitātēs, projektu nedēļās, darbā ar vecākiem un citos formātos. Semināra dalībnieki padziļināti pievērsās tēmām par ilgtspējīgu dzīvesveidu un globālo attīstību, vēlmēm, vajadzībām un vērtībām, drošību un drošumspēju lokālā un globālā mērogā. Galeriju skatīt šeit.

  Lasīt visu >>

 • 17/02/2016

  Februāris tradicionāli ir laiks, kad Latvijas skolās notiek projektu nedēļas. Došanās ārpus mācību iestādes, tikšanās ar dažādu jomu ekspertiem, viesošanās uzņēmumos, padziļināta iepazīšanās ar jautājumiem, kuriem skolas ikdienā neiznāk pietiekami laika – tas viss pietuvina mācību procesu reālajai dzīvei. Projektu nedēļa kā darba forma lieliski sasaucas ar akcentu maiņu izglītības saturā – virzību no akadēmiskās disciplīnās balstīta mācību satura uz kompetencēs balstītu mācību saturu. Nu jau vairākus gadus Latvijas skolu projektu nedēļās ienākusi globālās izglītības tematika. Lai gan projekts “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” aizvadītā gada nogalē ir noslēdzies, projekta skolas turpina aktīvi darboties ar globālās sasvstarpējās mijiedarbības, sociālā taisnīguma, vides ilgtspējas un citiem aktuāliem jautājumiem. Īpaši priecājamies, ka auglīgā augsnē kritusi rudenī projekta publicitātes semināros sētā sēkla. Šo semināru dalībnieki aktivizējuši savu novadu izglītības iestādes iekļaut globālo dimensiju mācību procesā. Aizvadītajā nedēļā uz metodisko dienu pulcējās Valmieras 5.vidusskolas pedagogu kolektīvs.

  Lasīt visu >>

 • 31/01/2016

  Janvārī projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” notika trīs reģionālie semināri Rīgā, Tukumā un Lielvārdē. Projekta dalībnieki dalījās pieredzē par programmas materiālu aprobāciju, apguva jaunus satura un metodikas jautājumus darbam daudzkultūru klasēs, iepazinās ar Norvēģijas partneru pieredzi integrācijas programmas “FLEXid” (Elastīgās identitātes) īstenošanā. Semināru īpašā pievienotā vērtība bija skolu uzaicinātie viesi – cilvēki, kuri nesen apmetušies uz dzīvi Latvijā. Atbraucēji no Sīrijas, Ķīnas, Ukrainas, Krievijas, Kazahstānas, Tadžikistānas, Īrijas, Zviedrijas, Lielbritānijas un citām valstīm stāstīja par veiksmēm un izaicinājumiem, iekārtojot sadzīvi, uzsākot mācību un darba gaitas Latvijā. Semināru foto galeriju skatīt šeit

  Lasīt visu >>

 • 13/01/2016

  Izglītības attīstības centra komanda pateicas visiem draugiem un sadarbības partneriem par sirsnīgajiem vēlējumiem Jaunajā gadā!  Esam pārliecināti - kopā strādājot, mums izdosies piepildīt vēlēto un iecerēto.   2016.gadu esam iesākuši rosīgi.

  Lasīt visu >>

 • 30/12/2015

  Lai līksma prieka un brīnumiem bagāta gada nogale. Lai veiksmīgs un panākumiem bagāts jaunais 2016. gads!

  Lasīt visu >>

 • 18/12/2015

  2015.gada decembrī 15 skolu komandas savās skolās un kopienās aktīvi turpināja aprobēt un adaptēt programmu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”, strādājot ar skolas administrāciju, skolotājiem, kopienu pārstāvjiem, skolēniem, jauniešiem un citiem interesentiem. Projekta programmas eksperti decembrī apmeklēja sešas projekta skolas un kopienas, lai saņemtu atgriezenisko saikni par programmu un integrācijas pasākumu īstenošanu projekta skolās un sabiedrības kopienās dažādos Latvijas reģionos.

  Lasīt visu >>

 • 16/12/2015

  ''Bija tik labi, ka ar nepacietību gaidu nākamo projektu,’’ šādi raksturo savas sajūtas pēc semināra kāds no skolu komandu dalībniekiem. Un šāda ir arī skolu komandu un IAC komandas kopējā noskaņa, jo šo trīs gadu laikā esam spējuši radīt ko vērtīgu mums pašiem un mūsu jauniešiem. Projekts skolotājiem deva iespēju vispirms mācīties pašiem - paplašināt zināšanas daudzveidīgos satura un metodikas jautājumos. Skolotāji apgūto aprobēja savās klasēs, pedagoģiskajos kolektīvos un analizēja, kuros mācību priekšmetos globāla tematika integrējama un kādas prasmes tā attīstīta. Atskatoties un izvērtējot projektu, skolotāji atzina, ka novērtēja globālās izglītības aktualitāti un to, ka notiekošais pasaulē kļūst par aizvien ietekmīgāku spēku tepat pavisam tuvu. Notiekošais pasaulē maina skolēnus – viņi uzdod aizvien vairāk jautājumus, vēlas saprast norišu cēloņus un sekas, nevēlas palikt tikai par pasīviem vērotājiem, bet gan iesaistīties paši sabiedrības dienaskārtības veidošanā. Semināra laikā vairāki dalībskolu pedagogi sniedza intervijas laikrakstam ''Izglītība un Kultūra''. Kādi ir šie stāsti, kā mainījās skolotāju un skolēnu redzējums par globālajām tēmām pirms un pēc projekta,- to lasiet: ''Izglītība un kultūra'', 17.12.2015.

  Lasīt visu >>

 • 02/12/2015

  Ar prieku paziņojam, ka 3. un 4. decembrī Siguldā atkal satikāmies ar projekta «Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos» skolu komandu pārstāvjiem no 21 Latvijas skolas. Šoreiz visi kopā atskatījāmies uz padarīto projekta 3 gadu gājumā, izvērtējāmm savu izaugsmi un sasniegumus. Kas zina, varbūt šis noslēgums ir arī jauns iesākums? Seminārā bija gan jaunas globālās izglītības nodarbības, gan skolu komandu mājas darbu prezentēšana, gan viesu uzstāšanās. Bija arī pārsteigumi!

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video