• 13/09/2016

  Piedāvājam skolām iespēju  iesaistīties konkursā "Solis gleznā" www.darini.lv , ko rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, izglītības uzņēmums “Lielvārds”, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, atzīmējot izcilā latviešu glezniecības meistara Jaņa Rozentāla 150. gadadienu, kā arī izceļot citu Latvijas kultūras kanonā iekļauto mākslinieku – Vilhelma Purvīša, Johana Valtera un Ģederta Eliasa veikumu.

  Lasīt visu >>

 • 29/08/2016

  Sveicam pedagogus, skolēnus, vecākus un visus IAC partnerus izglītības jomā ar jaunā mācību gada sākumu! Vēlam darba prieku, radošas idejas, mērķu piepildījumu un profesionālu gandarījumu! Arī šogad IAC piedāvās projektus skolām un profesionālās pilnveides pasākumus pedagogiem. Īpašā mūsu uzmanības lokā ir mediju pratības, globālās kompetences, starpkultūru un pilsoniskās izglītības jautājumi. Pašlaik Rīgā un reģionos esam uzsākuši īstenot 36h tālākizglītības kursu pedagogiem “Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai”. Sākot jauno skolas gadu, iedvesmai profesores Renē Hobsas (ASV) teiktais UNESCO Eiropas Mediju un informācijas pratības forumā Rīgā šī gada jūnijā: "Laba skolotāja spēks izpaužas skaidrā personīgo vērtību trajektorijā, profesionālajā pašapziņā, drosmē atteikties no eksperta pozīcijas, prasmē uzdot jautājumus un spējā nemitīgi pilnveidot savu intelektuālo kapacitāti". Lai skaists jaunais darba cēliens!

  Lasīt visu >>

 • 17/08/2016

  Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāk īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai”. Programma tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma (Nr. IZM 2016/18/B) ietvaros. Programmas apjoms 36h (četras dienas). Dalībnieki saņems apliecības par profesionālās pilnveides kursa apguvi. Informējam, ka kursu grupa augustā ir nokomplektēta. Iespēja pieteikties uz nākamo grupu. Kursi notiks 15., 23., 26. septembrī un 17.oktobrī. Nodarbības notiks Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8, IAC biroja telpās no plkst. 10.00 līdz 17.15. Pieteikšanās pa tālruni 67503730, vietu skaits ierobežots.

  Lasīt visu >>

 • 29/06/2016

  Izglītības attīstības centra kolektīvs saka paldies visiem partneriem par produktīvo sadarbību 2016.gada pirmajā pusgadā! Īpaša pateicība pašvaldībām, skolām un pedagogiem, ar kuriem kopā darbojāmies projektos “Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” (Rīgā), “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (15 vietās Latvijā), “Globālās skolas” (Rēzeknes novadā). Priecājamies, ka projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" skolas arī pēc projekta noslēguma ar interesi turpina darboties globālajā tematikā. IAC komanda aktīvi strādā jaunu piedāvājumu veidošanā. Jau augustā pēc valsts pasūtījuma sāksim īstenot 36h pedagogu tālākizglītības programmu “Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai” (sīkāka informācija sekos). Novēlam visiem partneriem, draugiem un atbalstītājiem saulainu un iespaidiem bagātu vasaru!

  Lasīt visu >>

 • 13/06/2016

  Jūnija vidū ir noslēgušies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros IAC īstenota projekta „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” programmas apguves semināri. Tajos kopš 2016. gada marta iesaistījās un aktīvi darbojās vairāk nekā 50 pedagogi no Rīgas izglītības iestādēm. Dalībnieki ir dažādu mācību priekšmetu un interešu izglītības skolotāji, klašu audzinātāji administrācijas pārstāvji, metodiķi, sociālie pedagogi. Semināru foto skatiet šeit.

  Lasīt visu >>

 • 10/05/2016

  Izglītības attīstības centrs (IAC) īsteno projektu „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā”. Projekta ietvaros divas pedagogu grupas apgūst tēmas par globālo procesu ietekmi uz izglītību, sabiedrības integrācijas, starpkultūru komunikācijas un dažādības vadības jautājumiem. Noslēgumā  dalībnieki saņems apliecības par 24h programmas apguvi. Pieteikties apmācību kursam aicināti Rīgas izglītības iestāžu skolotāji un skolu administrācijas pārstāvji. Aicinām pieteikties dalībai otrajā grupā (trīs vienas dienas semināros – š.g.  2., 3. un 9.jūnijā)  Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016.gada 25 maijs. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit. Aizpildītu pieteikuma veidlapu nosūtiet uz Izglītības attīstības centru Rīgā Dzirnavu ielā 34a – 8, LV – 1010 vai uz elektronisko pastu iac@latnet.lv Apstiprinājums līdzdalībai projektā tiks nosūtīts pretendentiem uz elektronisko pastu līdz 2016.gada 25.maijam. Papildus informācija, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730. Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Vairāk par projektu lasiet http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/jauniebrauceju-integracija/.

  Lasīt visu >>

 • 25/04/2016

  21.aprīlī notika projekta “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” noslēguma un ilgtspējas plānošanas konference. 15 projekta dalībskolu komandas, projekta norises vietu pašvaldību pārstāvji, izglītības un integrācijas jomu eksperti tikās, lai izvērtētu projektā paveikto un plānotu nākotnes sadarbību. Apsveikuma vārdus konferences dalībniekiem teica IZM Izglītības departamenta direktore Evija Papule. Viņa novēlēja projekta skolām nākotnē kļūt par integrācijas ekselences centriem. Eiropas Ārējā darbības dienesta eksperts Ivars Indāns iepazīstināja ar Eiropas Savienības migrācijas politikas aktualitātēm un Latvijas kontekstu. Konferencē piedalījās arī partnerorganizācijas Norvēģijas valsts daudzkultūru izglītības centra (NAFO) pārstāvji. Dag Fjæstad sniedza ieskatu NAFO pieredzē un darbības virzienos. Saleh Mousavi iepazīstināja ar daudzkultūru skolām un bilingvālo izglītību Norvēģijā. I.Indāna prezentācija pieejama šeit. S.Mousavi prezentācija pieejama šeit. Konferences foto galeriju skatiet šeit.

  Lasīt visu >>

 • 12/04/2016

  7.aprīlī projekta “Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” ietvaros mācības uzsāka pirmā Rīgas pedagogu grupa. Kursos piedalās skolu administrācijas pārstāvji, metodiķi, dažādu mācību priekšmetu un interešu izglītības skolotāji, sākumskolas un pirmsskolas pedagogi. Dalībnieku iepriekšējā pieredze ir atšķirīga. Daļa pedagogu jau strādā ar audzēkņiem, kuru ģimenes ieradušās Latvijā no Ķīnas, Korejas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Izraēlas, kā arī ar reemigrantiem no Lielbritānijas, ASV, Vācijas.  Citiem nav personīgas pieredzes darbā daudzkultūru klasēs, bet ir motivācija apgūt šīs aktuālās zināšanas. Semināra foto skatiet šeit

  Lasīt visu >>

 • 05/04/2016

  Noslēgumam tuvojas IAC un Latvijas kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”. Tādēļ 30.martā projekta skolu un kopienu pārstāvji pulcējās uz aprobācijas procesa izvērtējuma un ilgtspējas plānošanas semināru. Viens no projekta darba virzieniem bija starpkultūru izglītības programmas aprobēšana skolās un kopienās. Programma tika pielietota darbā ar dažādu vecumu bērniem un jauniešiem, skolās ar dažādu mācību valodu, skolās ar dažādu pieredzi daudzkultūru sabiedrībā. Projekta pedagogi aktīvi iesaistījās arī savu kolēģu izglītošanā – tālākizglītības semināros, metodisko apvienību tikšanās reizēs, tematiskās pēcpusdienās. Programmas materiālus iepazina arī skolēnu vecāki un plašāka vietējā sabiedrība. Semināra foto skatiet šeit.

  Lasīt visu >>

 • 31/03/2016

  Metaforiski asociatīvās kārtis ir pasaulē plaši lietots instruments speciālistiem, kuri strādā ar cilvēku izaugsmi un izglītību – sniedz individuālas konsultācijas, vada grupu apmācības, komandu un saskarsmes treniņus. Metode rosina sniegt personisku interpretāciju attēliem vai fotogrāfijām. Ar kāršu palīdzību var runāt ar skolēniem par viņu izjūtām, mērķiem, attiecībām, nākotnes plāniem, karjeru. Arī pieaugušajiem tās netradicionālā veidā ļauj ieraudzīt savus resursus, grūtības, attiecības vienam ar otru. Ar attēlu palīdzību mācību dalībnieki var iepazīstināt ar sevi, veidot atklātu un aizraujošu komunikāciju ar citiem, sniegt atgriezenisko saiti. Metodi izstrādājusi Izglītības attīstības centra lektore dr. Agita Šmitiņa. Asociatīvās fotokārtis "Tava Pasaule" sastāv no 56 attēliem un ieteikumiem to lietošanā. Skatīt attēlus šeit.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video