• 05/02/2017

  Sākoties 2017. gadam esam uzsākuši aktīvu darbību projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties" ietvaros kopā ar 12 projekta dalībskolām. Pirmkārt, jau esam satikušies, iepazinušies, sapratuši, kāds darbs kopā veicams turpmākā pusgada laikā, kā arī "ieniruši" tēmās un centušies tās izzināt, pieredzēt un plānot rīcības to ietvaros - Latvijas vērtības, vietas izjūta,  pilsoniskā līdzdalība un iesaistīšanās, mediju pratība - par to trīs dienās  seminārā "Mani stāsti Latvijai" Siguldā.

  Lasīt visu >>

 • 04/02/2017

  No 30. janvāra līdz 3. februārim Izglītības attīstības centra (IAC) vadītāja Iveta Vērse piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā Reikjavīkā NVO atbalsts bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam” Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros. Tā bija iespēja kopā ar citu Latvijas NVO pārstāvjiem iepazīties ar Islandes  pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem.

  Lasīt visu >>

 • 29/12/2016

  2016.gada novembrī, uzsākot jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES” īstenošanu, IAC uzrunāja Latvijas skolas, aicinot pieteikties līdzdalībai projektā, lai aktīvā darbībā iepazītu paši sevi, savu skolu, kopienu un Latviju. Balstoties uz atlases kritērijiem, kas tika izstrādāti saziņā ar projekta atbalstītāju Britu padomi Latvijā, līdzdalībai projektā apstiprinātas 12 skolu komandas, starp kurām ir gan Rīgas apkaimju, gan Daugavpils un Latvijas pierobežas skolas.

  Lasīt visu >>

 • 28/12/2016

  2016.gada novembrī un decembrī esam aktīvi strādājuši, piesaistot un intervējot projekta potenciālos dalībniekus - latviešu valodas apguvējus. 2017.gada 9.,10.,11. un 24.janvārī  darbu uzsāks 6 latviešu valodas apguves kursu A un B līmeņa grupas. Interese par kursiem ir bijusi ļoti liela un visus interesentus neesam varējuši iekļaut šajās grupās, kopumā pieteikušies vairāk kā 300 cilvēki. Tie ir gan cilvēki, kas ieradušies Latvijā pēdējo 2 mēnešu laikā, gan cilvēki, kas šeit dzīvo jau 5 un vairāk gadus. Latviešu valodas mācībām pieteikušies dalībnieki, kas pārcēlušies uz dzīvi Latvijā no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Turkmenistānas, Izraēlas, Kanādas, Ķīnas, Korejas, Indijas, Kubas, Ekvadoras, Panamas, Venecuēlas, Meksikas, Sīrijas, Libānas, Turcijas, Irākas. 

  Lasīt visu >>

 • 21/12/2016
 • 30/11/2016

  2016. gada 14.novembrī Izglītības attīstības centrs ar Britu Padomes finansiālu atbalstu uzsāk īstenot jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektu "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties" un aicina pieteikties skolas dalībai projektā. Projektā iesaistīsies 12 Latvijas (Latgales, Rīgas un Pierīgas) skolu komandas. Projekts ilgs līdz 2017.gada jūlijam.

  Lasīt visu >>

 • 22/11/2016

  Izglītības attīstības centrs turpina darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem projektā "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu", kurā organizējam latviešu valodas prasmes apguvi.  Kursu nodarbības grupām uzsāksim 2017.gada janvārī, tām jau esam saņēmuši pietiekamu dalībnieku pieteikumu skaitu. Atkārtoti pieteikšanos latviešu valodas apguves grupām organizēsim 2017.gada aprīlī/ maijā. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni 67503730 vai e-pastu iac@latnet.lv.

  Lasīt visu >>

 • 07/11/2016

  Uzsākot šo mācību gadu, ar IZM finansiālu atbalstu,  IAC izglītotājiem Latvijā piedāvāja tālākizglītības kursus  "Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā sabiedrības daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai" jeb iespēju ielūkoties izglītības aktualitātēs caur kritiskās domāšanas prizmu. No augusta līdz decembrim vairāk kā 430 izglītotāji no Jelgavas, Līvāniem, Ventspils, Valmieras, Aizputes, Dobeles, Smiltenes, Gulbenes, Rīgas un Pierīgas skolām četru dienu laikā apguva IAC izveidoto kursu programmu, kur ar kritiskās domāšanas metodikas stratēģijām, tika piedāvāti globālās izglītības, mediju pratības, pilsoniskās līdzdalības, sadarbības, kompetenču pieejas jautājumi.

  Lasīt visu >>

 • 11/10/2016

  Šī gada oktobrī projekts „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” noslēdzas. IAC komanda ir apkopojusi projektā gūto pieredzi, sagatavojusi izglītojošu pieredzes materiālu “Saliedēta skola - saliedētā sabiedrībā” un 2016. gada 19. oktobrī organizēja  apaļā galda diskusiju  “Skolas loma iecietības un starpkultūru dialoga sekmēšanā” .

  Lasīt visu >>

 • 30/09/2016

  Mīlam, cienām un sveicam Skolotāju dienā! Lai prieku un enerģiju par darbu, ko ikdienā veicat, izdodas saglabāt visa mācību gada  garumā!

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video