• 01/12/2011

  Projekta “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” (2009.-2011.) laikā tika veiksts pētījums par attīstības jeb globālās izglītības jautājumu izpratni. Pētījuma ietvaros tiks veiktas 3 aptaujas – projekta sākumā, projekta vidū un projekta noslēgumā. Pētījuma 3. daļas rezultāti.

  Lasīt visu >>

 • 01/12/2009

  2008. un 2009.gadā IAC kā partneris piedalījās pētījumā par kultūrdažādības lomu vienādu iespēju nodrošināšanā izglītībā. Projektu ”Enhancement of awareness about diversity of cultures and provision of equal opportunities for obtaining social and learning skills in international cooperation” (UNESCO 2008-2009 participation program project - 4641900004 ENA) vadīja  Jaan Tonnisson Institute (Igaunija). Pētījums.

  Lasīt visu >>

 • Ar šādu galveno domu Izglītības attīstības centrs 2011. gada decembrī organizēja informatīvu semināru ESF un Latvijas valsts finansētā IZM VISC projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros. Seminārā, kura dalībnieki bija izglītības darbinieki, kā arī vietējās kopienas līmeņa nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, IAC eksperti iepazīstināja dalībniekus ar projekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajām darbībām, kā arī līdzšinējo veikumu – vairākās Latvijas augstskolās izveidotajās speciālās izglītības laboratorijās veiktajiem pētījumiem.

  Lasīt visu >>

 • 2008.gadā Sorosa fonda - Latvijā finansiāli atbalstīta projekta "Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai" ietvaros Izglītības attīstības centrs pasūtīja pētījumus par kritiskās domāšanas pieejas ietekmi un izmantošanas efektivitāti Latvijas izglītības sistēmā. Pētījumu apkopojums

  Lasīt visu >>

 •  Kopš 2011. gada IAC piedalās ES atbalstītās iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” norisēs, aicinot ap sevi, spēcinot un atbalstot pilsonisko līdzdalību visdažādākajās Latvijas vietās. Šo gadu laikā notikušas būtiskas un, cerams, paliekošas pārmaiņas. Pieaugušas vietējo kopienu aktīvistu zināšanas un prasmes, vairota vietējā enerģija, kad cilvēki no tukšas protestēšanas, agresivitātes vai pasīvas gaidīšanas „kad pašvaldība kaut ko darīs” nonāk pie konstruktīvas rīcības, paši ņem rokās darba rīkus vai saliek kopā galvas un attīsta idejas, lai „no vietas, kur esam nokļūtu tur, kur vēlamies būt”. Tas prasa gan stratēģisku plānošanu, gan pacietīgu un mērķtiecīgu darbu soli pa solim – un to visu mācījušās mūsu organizācijas un kopienas.

  Lasīt visu >>

 • Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2016.gada 1.marta līdz 30. oktobrim īsteno projektu „Atbalsts izglītības iestādēm jauniebraucēju bērnu integrācijā un saliedētas sabiedrības veidošanā” (Nr.DIKS-16-405-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

  Lasīt visu >>

 • Janvārī projektā “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” notika trīs reģionālie semināri Rīgā, Tukumā un Lielvārdē. Projekta dalībnieki dalījās pieredzē par programmas materiālu aprobāciju, apguva jaunus satura un metodikas jautājumus darbam daudzkultūru klasēs, iepazinās ar Norvēģijas partneru pieredzi, īstenojot integrācijas programmu “FLEXid” (Elastīgās identitātes). Semināru īpašā pievienotā vērtība bija skolu uzaicinātie viesi – cilvēki, kuri nesen apmetušies uz dzīvi Latvijā. Atbraucēji no Sīrijas, Ķīnas, Ukrainas, Krievijas, Kazahstānas, Tadžikistānas, Īrijas, Zviedrijas, Lielbritānijas un citām valstīm stāstīja par veiksmēm un izaicinājumiem, iekārtojot sadzīvi un uzsākot mācību un darba gaitas Latvijā.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video