• 16/06/2014

  Kopš 2014. gada 1. jūnija Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” atradusi jaunas mājas – par iesākto ideju un darbu ilgtspēju rūpēties palīdzēs Izglītības attīstības centrs (IAC), ar kuru daudzas pārmaiņu skolas iepazinušās un sadraudzējušās jau iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai ietvaros”.

  Lasīt visu >>

 • 09/06/2014

  Projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" ietvaros jūnijā projekta komanda  apkopojusi statistiku par projekta skolu paveikto globālās izglītības materiālu un stundu aprobācijā periodā no 2014.gada februāra līdz maijam. Šajā laikā skolās notikušas 227 globālās izglītības mācību stundas, kurās piedalījušies 4375 skolēni. Stundu sadalījumu pa tēmām, mācību priekšmetiem un skolēnu vecumposmiem skatiet šeit. Vēl jūnijā projekta ietvaros paredzēta pieredzes apmaiņa starp Latvijas un Igaunijas projekta skolām. Kopumā sadarbībā ir ieinteresētas 11 skolas no Igaunijas un 8 skolas no Latvijas, kuru pirmā tikšanās  notiks 2014.gada 16. un 17.jūnijā Sāremā (Igaunijā). Sadarbības skolu prezentācijas varat apskatīt šeit.

  Lasīt visu >>

 • 08/06/2014

  Lai radītu skolēnos interesi un izpratni par vienu no sarežģītākajiem mācību priekšmetiem skolā – fiziku, Rugāju novada vidusskolā notika pasākums „Sporta un fizikas festivāls”, apvienojot skolēnu vidū populāro mācību priekšmetu „Sports” ar ne tik populāro – „Fizika”.

  Lasīt visu >>

 • 08/06/2014

  Strādājot atbilstoši 21. gadsimta prasībām un dzīves realitātei, mūsu ilggadējie sadarbības partneru - Brocēnu vidusskola tuviem un jo īpaši tāliem mācīties gribētājiem piedāvā tālmācības programmu 1.- 12. klasei, nodrošinot iespēju mācīties latviešu valodā, atrodoties jebkurā pasaules valstī, atgriežoties Latvijā jebkurā laikā iekļauties formālās izglītības mācību procesā, uzturēt ciešu saikni ar Latviju un tās kultūru, kā arī saņemt LR izglītības dokumentu.

  Lasīt visu >>

 • 06/06/2014

  Sestdien, 24. maijā svinīgu vakariņu laikā viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija notika balvu konkursa „Par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā” noslēguma ceremonija. Konkursam četrās kategorijās tika izvirzīti 58 pretendenti, no kuriem finālā iekļuva trīspadsmit, viņu vidū arī IAC biedre un projektu vadītāja Aija Tūna:

  Lasīt visu >>

 • 04/06/2014

  No 2014.gada februāra līdz maijam Izglītības attīstības centrs (IAC) pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pieprasījuma veica situācijas izpēti par jauniebraucēju un reemigrējušo bērnu iekļaušanos Rīgas vispārizglītojošās skolās. Izpētes rezultātus un rekomendācijas šī jautājuma risināšanai lasiet šeit

  Lasīt visu >>

 • 03/06/2014

  2014.gadā IAC piedāvā apgūt pedagogu profesionālās pilnveides programmas, kam piešķirts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums. Programmu piedāvājums

  Lasīt visu >>

 • 14/04/2014

  Šajā gadā IAC turpina intensīvi darboties globālās izglītības laukā projekta "Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" ietvaros. Par to regulāri ievietojam informāciju mājas lapas sadaļā www.globalaizglitiba.lv  un IAC Facebook kontā. Šī gada februārī un martā novadījām projekta skolu komandu 3 dienu mācību reģionālajos semināros Mārcienā, Skrundā un Siguldā, vairāk šeit. Martā, aprīlī un maijā 21 projekta skolā Latvijā  notiek globālās izglītības atklātās stundas un pasākumi, kuros esam ielūkojušies arī mēs, un sakām lielu paldies to rīkotājiem par ieguldīto laiku un enerģiju. Vairāk šeit. Savukārt no 3. līdz 5. aprīlim projekta ietvaros organizējām globālās izglītības semināru izglītības ekspertiem un politikas veidotājiem, kurā iepazīstinājām ar globālās izglītības tematiku, problēmjautājumiem, projekta darbu skolās LR IZM, VISC, IKVD, LR ĀM, LU, pašvaldību,  mediju un izdevniecību pārstāvjus. Vairāk Raksts par semināru "Izglītībā un Kultūrā" 10.04.

  Lasīt visu >>

 • 02/04/2014

  Vai skola ir vieta, kur rātni jāsēž solu rindās un garlaikojoties jāapgūst nevienam nevajadzīgas zināšanas? Nē, sešās Latvijas kopienās - Beverīnas, Brocēnu, Rugāju, Valkas un Vecumnieku novados un Valmieras pilsētā – strādājošās biedrības nolēmušas iet talkā vietējām skolām, lai parādītu un pierādītu plašākai sabiedrībai, ka skola ir vieta, kur ir iespējams interesantā veidā, citam citu atbalstot, pie tam pilnīgi par brīvu, apgūt zināšanas, kas noder dzīvē, darbā un tālākās mācībās – sev pašam un arī citiem par prieku un labumu! 

  Lasīt visu >>

 • 08/01/2014

  Kopš 2011. gada IAC piedalās ES atbalstītās iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” norisēs, aicinot ap sevi, spēcinot un atbalstot pilsonisko līdzdalību visdažādākajās Latvijas vietās. Šo gadu laikā notikušas būtiskas un, cerams, paliekošas pārmaiņas. Pieaugušas vietējo kopienu aktīvistu zināšanas un prasmes, vairota vietējā enerģija, kad cilvēki no tukšas protestēšanas, agresivitātes vai pasīvas gaidīšanas „kad pašvaldība kaut ko darīs” nonāk pie konstruktīvas rīcības, paši ņem rokās darba rīkus vai saliek kopā galvas un attīsta idejas, lai „no vietas, kur esam nokļūtu tur, kur vēlamies būt”. Tas prasa gan stratēģisku plānošanu, gan pacietīgu un mērķtiecīgu darbu soli pa solim – un to visu mācījušās mūsu organizācijas un kopienas.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video