• 19/11/2014

  Mīļie draugi, kolēģi, domubiedri, liels paldies, ka bijāt kopā ar mums ideju, emociju, pārsteigumu un jaunu plānu pārpilnajā dienā „Izglītības attīstības centra” (IAC) un "Pārmaiņu skolu" desmitgadei veltītajā darba svētku konferencē! Milzu paldies par pārsteigumiem, ko sagādājāt, par labajiem vārdiem un pleca sajūtu, ko sajutām. Kopā mēs esam liels radošs spēks visā Latvijā, tikai pašiem tam jānotic un jāstrādā tālāk. Ceram, ka konferences gaitā katrs atradāt ko sev nozīmīgu un noderīgu, ko paņemt līdzi un dalīties ar citiem – mājās, darbā un kopienā. Būsim pateicīgi, ja pastāstīsiet mums, kā no svētku konferencē dzirdētā izaugs jaunas ieceres un jauni darbi. Paldies par tikšanos un ceram uz turpmāku sadarbību! Foto mirkļi- galerijā.

  Lasīt visu >>

 • 03/11/2014

  Aicinām pieteikties izglītības iestāžu vadītājus un š.g. 27. novembrī,  4., 5. un 11. decembrī  apgūt  tālākizglītības programmu “Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā”.Lasīt visu.

  Lasīt visu >>

 • 19/10/2014

  Arī Vidzemes reģiona skolu komandas ir noslēgušas savu dalību projektā paredzētajos semināros, no kuriem pēdējais norisinājās Ādažos, no 16. - 18. oktobrim. Tomēr tas nenozīmē, ka šķiramies vai apstājamies pie padarītā. Projekta turpmākajā gaitā ar vairākām komandām vēl tiksimies, uzņemot Rīgā Igaunijas skolu pārstāvjus, kā arī turpinām darboties savās skolās, pilsētās un novados ar dažādu globālās izglītības aktivitāšu norisēm.

  Lasīt visu >>

 • 15/10/2014

  No 9.- 11. oktobrim Liepājā tikāmies projekta otrajā reģionālajā seminārā ar Kurzemes reģiona skolu pārstāvjiem. Kā atzina dalībnieki, arī šajā seminārā piedāvātie satura jautājumi bija saistoši, izzinoši un interesanti. Daži secināja, ka ir iemīlējušies tēmā par migrāciju, savukārt citi izjuta skumjas, ka šis bija pēdējais seminārs projekta ietvaros, un jaukie viedokļu apmaiņas brīži ar citu skolu kolēģiem un aizraujošās nodarbības paliks kā unikālas atmiņas.

  Lasīt visu >>

 • 03/10/2014

  Skolotājs... Cik gan atbildīga profesija. Jūsu darbs nebeidzas tikai pie formulu, definīciju, faktu pasniegšanas. Jūs rosināt zinātkāri iepazīt pasauli ap sevi un savu vietu pasaulē. Mēs zinām, ka jums ir nozīmīga loma pārmaiņu procesos. Lai jums netrūkst gandarījuma par savu priekšmetu un profesiju, un prieka par saviem skolēniem!

  Lasīt visu >>

 • 29/09/2014

  No 2014. gada 25.- 27. septembrim Latgales reģiona septiņu skolu komandas tikās Daugavpilī, kur norisinājās otrais reģionālais seminārs projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' ietvaros. Šajā reizē dalībniekiem bija iespēja apgūt jaunas parasmes un zināšanas, strādājot ar tādām GI tēmām kā kolonizācija, migrācija, tradicionālais dzīvesveids, kā arī bija iespēja klausīties īpašu ciemiņu pieredzes stāstus par miera uzturēšanas misijām un par vietejo produktu patēriņu globālā kontekstā. Nākamais reģionālais seminārs notiks 9.- 11. oktobrī Liepājā (Kurzemes reģiona skolu komandām) un 16.-18. oktobrī Ādažos (Vidzemes reģiona skolu komandām).

  Lasīt visu >>

 • 01/09/2014

  Ar sirsnīgu pateicību par kopīgi padarīto un sasniegto Izglītības attīstības centra komanda sveic skolotājus un skolēnus jaunajā mācību gadā. Mēs esam pārliecināti, ka jaunas zināšanas un prasmes - to došana un gūšana ir lieliska iespēja, kas sniedz ne vien gandarījumu, bet arī paver apvārsni pretī jauniem horizontiem, jauniem kāpumiem un sapņu piepildījumam. Lai mums kopā jaunais mācību gads ir rosīgs, radošs un atnes prieku par paveikto!            ''Pasaulei ir vajadzīga optimistu paaudze, paaudze, kura katru rītu pamostas un ne tikai iztēlojas, kas varētu būt labāks, bet katru dienu darbojas saskaņā ar šo iztēli.'’   (Tomass L. Frīdmens, The New York Times)

  Lasīt visu >>

 • 11/08/2014

  Turpinot izmantot iniciatīvas „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” ietvaros izveidotos sadarbības tīklus, kas mudina ar vienkāršiem, ekonomiskiem un efektīviem paņēmieniem reaģēt uz vietējās kopienas vajadzībām, arī šovasar daudzās Latvijas vietās notiek aktīva darbošanās. Šoreiz Kristiānas Brolītes sagatavotais stāsts par to, kā jēgpilnākas un interesantākas tiek padarītas mazo zvārtaviešu dienas.

  Lasīt visu >>

 • 11/08/2014

  Jūlija vidū Brocēnos notika vēl nebijis pasākums – pilsoniskās skolas ietvaros uz nakts kopkomiteju sēdi sapulcējās 20 devīto – divpadsmito klašu skolēni, 4 skolotāji un 10 domes deputāti. Šī notikuma mērķis bija radīt iespēju uzzināt, kāds ceļš jānoiet idejai no rašanās brīža līdz īstenošanai ar novada pašvaldības atbalstu.

  Lasīt visu >>

 • 20/06/2014

  Projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” pavasara sezona noslēgusies ar pieredzes apmaiņas braucienu uz Igauniju. 16. un 17.jūnijā projekta skolu pārstāvji seminārā Kuresārē Sāremā tikās ar Igaunijas globālās izglītības skolotājiem. Projekta partnerorganizācija Igaunijā „Mondo” bija sagatavojusi bagātīgu vizītes programmu

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video