• 22/06/2017

  Šī gada aprīlī, maijā un jūnijā projekta Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” ietvaros aktīvi strādāja gan Izglītības attīstības centra projekta komanda, gan projektā iesaistītie dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem. Projekta dalībnieki pēc programmas apguves semināriem darbojās savās skolās, jauniešu centros un vietējās kopienās, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru dialoga veicināšanas aktivitātes - praktikumus, kuros izmantoja programmā apgūto metodiku darbam ar jauniešiem. Aktivitātes notikušas sadarbībā ar vietējo NVO aktīvistiem un projekta ekspertiem.

  Lasīt visu >>

 • 10/05/2017

  Aprīļa beigās noslēdzas IAC projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties." ietvaros organizētie kultūrizglītojošie braucieni. Pavasara siltās dienas mēs tā arī neesam atšifrējuši, sniegs un lietus tāpat mums traucē gan Daugavpils cietokšņa iepazīšanu 21.aprīlī, gan interaktīvas izklaides Lūznavas muižas parkā 28.aprīlī. Tomēr šo dienu kultūras  programma, ko varam piedāvāt Rīgas un Olaines skolēniem, ir krietni plašāka: izrāde, koncerts, maizes cepšana, gleznu iepazīšana un kopīgas aktivitātes Daugavpils skolās. Daudziem skolēniem abās šajās dienās paveras jauni atklājumi par Daugavpils kultūras dzīves piedāvājumu, skolu iekārtojumu, maizes cepšanas procesu un līdz šim jaunu un nezināmu punktu iezīmēšanos Latvijas kartē. Vairāk

  Lasīt visu >>

 • 24/04/2017

  19. un 20. aprīlī  Izglītības attīstības centrā atkal pulcējas Rīgas izglītības iestāžu pedagogi un  noritēja aktīvs darbs RD projektā „Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos”.

  Lasīt visu >>

 • 24/04/2017

  Pirms četriem mēnešiem sešas grupas projektā ,,Dzīvoju Latvijā, mācos latviešu valodu’’ uzsāka valsts valodas apguvi.  Sākumā likās, ka šie četri mēneši ir ļoti ilgs laiks, taču tagad, aprīļa beigās, gan valodas apguvējiem, gan projekta komandai šķiet, laiks skrējis vēja spārniem, un pirmās divas grupas jau dodas uz latviešu valodas atestācijas eksāmenu. Katram cilvēkam, uzsākot mācības, ir kāds mērķis. Tādus sev izvirzīja arī kursu dalībnieki, visbiežāk akcentējot, ka latviešu valodas apguves mērķis ir: nokārtot atestācijas eksāmenu, atrast darbu, palīdzēt bērniem mācībās, prast sazināties valsts valodā un iepazīt latviešu kultūru.  Apkopojot dalībnieku kursa noslēguma anketas, var secināt, ka gandrīz visi kursanti uzskata - sev izvirzītais mērķis ir sasniegts. 

  Lasīt visu >>

 • 19/04/2017

  Kārta nākamajai Latvijas izzināšanas dienai. 11. aprīlī IAC organizētajā ekskursijā dodas Daugavpils 10.un 12.vidusskolas un Špoģu vidusskolas skolēni. Izzinošie pasākumi sākas  Rīgas Motormuzejā, kur iepazīstam auto vēsturi un būvniecību gan Latvijā, gan pasaulē - izskrienam cauri gadu desmitiem ar dažādām auto markām un jaudām, un novērtējam, kādu artavu tajā devuši Latvijā dzīvojošie autobūvnieki.

  Lasīt visu >>

 • 07/04/2017

  Pavasaris nāk ar vēlmi doties ārā - IAC kopā ar projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties" iesaistīto skolu jauniešiem dodas ārpus biroja un ārpus Rīgas centra. Dodas četrās ekskursijās vēlreiz piedzīvot (izzināt, izpētīt, noskaidrot, redzēt, klausīties... ) - kas ir Latvija? Un tā... pēdējā marta dienā mūsu ceļš ved pirmajā no ekskursijām uz Rīgas Vecmīlgrāvja rajonu un Carnikavu, kurā ejam kopā - mēs, IAC komanda, jaunieši no Daugavpils 9.vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas un pedagogi. Nēģu garša, bijušo latviešu sportistu biznesa pieredze, Vecmīlgrāvja aktīvistes patriotisms, A. Dombrovska pilsoniskuma izpausme - Ziemeļblāzmas pils, A. Andrejevas personības un balss valdzinājums - tas viss par mums pašiem - par Latvijas iedzīvotājiem dažādos Latvijas vēstures posmos. Ieskatu ekskursijā sniedz foto, raksts un video, ko sagatavojuši ekskursijas dalībnieki no IAC, Viļakas un Daugavpils skolām.

  Lasīt visu >>

 • 20/03/2017

  Februārī un martā IAC projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties." ietvaros skolas RĪKOJAS - skolās tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes.  Līdzdarbojamies gan projekta komandu, gan jauniešu, gan skolotāju organizētos pasākumos - praktiskās nodarbībās, diskusijās, projekta nedēļas pasākumos, tikšanās, praktiskos semināros skolotājiem, jauniešu komandu spēlēs utml. Vairāk par šīm aktivitātēm varat lasīt un skatīt projekta sadaļā.

  Lasīt visu >>

 • 06/03/2017

  Izglītības attīstības centrs (IAC) 2017. gada martā uzsāk īstenot projektu “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā”. Projekta mērķis ir sekmēt iedzīvotāju ilgtspējīgu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos, īstenojot izglītojošas, uz sadarbību un pilsonisko līdzdalību vērstas aktivitātes par demokrātijas, cilvēktiesību un starpkultūru dialoga jautājumiem. Līdzdalībai projektā aicināti pieteikties dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji un jauniešu darba organizatori no visas Latvijas. Pieteikuma anketa. Programma paaugstinās dalībnieku profesionālās kompetences par to, kā pilnveidot jauniešu pilsonisko attieksmi un  veicināt radošu pedagoģisku darbību, saistoši mācīt par pilsonisko līdzdalību, demokrātiju, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu, organizēt pilsoniskās līdzdalības un simulāciju aktivitātes, kā jauniešus atbalstīt  aktīvi līdzdarboties  sabiedrības dzīvē, īstenot aktivitātes vietējas kopienās un sadarboties ar vietējo sabiedrību, stiprināt piederības sajūtu Latvijas valstij un veicināt Latvijas valsts vērtību izpratni, veidot atbildības ētiku un atbildīgu rīcību par līdzcilvēkiem, vietējo kopienu un valsti.  Vairāk 

  Lasīt visu >>

 • 22/02/2017

  Aicinām  Rīgas pedagogus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  programmā par vērtībizglītības, starpkultūru komunikācijas, identitātes un piederības jautājumiem.

  Lasīt visu >>

 • 17/02/2017

  Latviešu valodas mācīšanās uzņem apgriezienus: jau no 2017.gada janvārī projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" latviešu valodu sākuši mācīties trešo valstu valstspiederīgie latviešu valodas apguves kursu grupās. Kursu kopējais ilgums ir 120 stundas, bet jau mēnesi pēc mācību uzsākšanas kāds, kurš nezināja latviski ne vārda, var pastāstīt par sevi, savu nodarbošanos un ģimeni, saprot, ka latviešu valodā vārdiem ir galotnes, un cenšas tās pareizi lietot akuzatīvā, lokatīvā un datīvā, kā arī pieaug uztraukums par eksāmenu, kas kārtojams jau pēc pāris vai trīs mēnešiem. Arī februārī 97 jauniebraucēji no Krievijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Baltkrievijas, Azerbaidžānas, Izraēlas, Ķīnas, Venecuēlas un Turcijas turpina apgūt latviešu valodu A un B līmenī. Vairāk stāsta projekta pedagoģiskā vadītāja Aija Kalve:

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video