• 13/10/2017

  Aicinām pieteikties vispārizglītojošo  un profesionālās izglītības iestāžu pedagogus profesionālās kompetences pilnveides programmā  “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” (36h), kas notiks 2017. gada 23., 30. novembrī un 1., 5. decembrī no plkst. 10.00-17.00 Izglītības attīstības centra telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8. Pieteikšanās pa tālruni 67503730. 

  Lasīt visu >>

 • 12/10/2017

  18. oktobrī Izglītības attīstības centrs prezentē pieredzes krājumu  ”Daudzveidība un iekļaušana skolu kopienās”, kas sagatavots  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projekta “Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” ietvaros. Pieredzes krājumā apkopota projektā dalībnieku pieredze un atziņas par darbu daudzkutūru vidē, sniegts ieskats  programmas “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” apguves un aprobācijas procesā.

  Lasīt visu >>

 • 11/10/2017

  Oktobrī noslēdzas projekta “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” aktivitātes ar pieredzes krājuma  “Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās” prezentēšanu un publicēšanu. To sagatavojuši Izglītības attīstības centra eksperti, sadarbojoties ar projektā iesaistītajiem jaunatnes darba organizatoriem no visas Latvijas. Pieredzes krājums

  Lasīt visu >>

 • 11/09/2017

  Sākoties rudenim, mūsu skolotāji turpina strādāt ar nākamajām latviešu valodas kursu grupām projekta "Dzīvoju Llatvijā - mācos latviešu valodu" ietvaros. Septembra beigās mācības  būs uzsākušas 4 jaunas grupas (vienā B un trijās A līmeņa)  - vairāk kā 60 trešo valstu valstspiederīgie.

  Lasīt visu >>

 • 31/08/2017
 • 16/08/2017

  Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” rezultātā izveidots dalībskolu pieredzes un metodisko ieteikumu krājums.

  Lasīt visu >>

 • 08/08/2017

  Arī vasaras mēneši ir spraigs valsts valodas apguves laiks.  31. jūlijā mācības pabeidza 7. grupa,  kas valsts valodu mācījās pēc intensīva valodas apguves plāna, tas ir – mācības notika katru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.30.  

  Lasīt visu >>

 • 16/07/2017

  “Sevis, kopienas, Latvijas un pasaules iepazīšanas sprints” - tieši tā daļa projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” dalībnieku pašās jūnija beigās novērtēja aizvadīto pusgadu. Tas bijis piesātināts, jaunas informācijas, kontaktu, emociju, rīcības un domu pilns laiks, kurā nācās paveikt vairāk, nekā ierasts, bet kas arī sniedzis milzu gandarījumu un iestrādnes tālākajam gājumam.

  Lasīt visu >>

 • 22/06/2017

  Šī gada aprīlī, maijā un jūnijā projekta Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” ietvaros aktīvi strādāja gan Izglītības attīstības centra projekta komanda, gan projektā iesaistītie dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem. Projekta dalībnieki pēc programmas apguves semināriem darbojās savās skolās, jauniešu centros un vietējās kopienās, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un starpkultūru dialoga veicināšanas aktivitātes - praktikumus, kuros izmantoja programmā apgūto metodiku darbam ar jauniešiem. Aktivitātes notikušas sadarbībā ar vietējo NVO aktīvistiem un projekta ekspertiem.

  Lasīt visu >>

 • 10/05/2017

  Aprīļa beigās noslēdzas IAC projekta "Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties." ietvaros organizētie kultūrizglītojošie braucieni. Pavasara siltās dienas mēs tā arī neesam atšifrējuši, sniegs un lietus tāpat mums traucē gan Daugavpils cietokšņa iepazīšanu 21.aprīlī, gan interaktīvas izklaides Lūznavas muižas parkā 28.aprīlī. Tomēr šo dienu kultūras  programma, ko varam piedāvāt Rīgas un Olaines skolēniem, ir krietni plašāka: izrāde, koncerts, maizes cepšana, gleznu iepazīšana un kopīgas aktivitātes Daugavpils skolās. Daudziem skolēniem abās šajās dienās paveras jauni atklājumi par Daugavpils kultūras dzīves piedāvājumu, skolu iekārtojumu, maizes cepšanas procesu un līdz šim jaunu un nezināmu punktu iezīmēšanos Latvijas kartē. Vairāk

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video