• 30/11/2017

  Projektā aicinātas piedalīties skolas, kurām ir aktuāli stiprināt jauniešu medijpratību un kuras ir motivētas līdzdarboties projekta aktivitātēs: skolu komandu mācību semināros, medijpratības apmācību programmas ieviešanā un mācību materiālu izvērtēšanā. Līdzdalībai projektā tiks apstiprinātas 16 skolu komandas četru cilvēku sastāvā (administrācijas pārstāvis un trīs pedagogi, kuri 7.-12. klasēs darbojas ar medijpratības tematiku un kritiskās domāšanas pieeju).

  Lasīt visu >>

 • 21/11/2017

  “Izglītības attīstības centrs” (IAC) 2018.gada janvārī uzsāk latviešu valodas mācību kursu nodarbības, kurās ir iespēja bez maksas mācīties grupā latviešu valodu 120 stundu apjomā. Kursu noslēgumā būs iespēja kārtot latviešu valodas prasmes līmeņa pārbaudi un saņemt sertifikātu. Piesakies uz kursu nodarbībām pa tālruni 67503730 vai e-pastu: iac@latnet.lv!

  Lasīt visu >>

 • 13/10/2017

  Aicinām pieteikties vispārizglītojošo  un profesionālās izglītības iestāžu pedagogus profesionālās kompetences pilnveides programmā  “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” (36h), kas notiks 2017. gada 23., 30. novembrī un 1., 5. decembrī no plkst. 10.00-17.00 Izglītības attīstības centra telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8. Pieteikšanās pa tālruni 67503730. 

  Lasīt visu >>

 • 12/10/2017

  18. oktobrī Izglītības attīstības centrs prezentē pieredzes krājumu  ”Daudzveidība un iekļaušana skolu kopienās”, kas sagatavots  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projekta “Atbalsts skolu kopienām iecietības veicināšanā un starpkultūru dialoga sekmēšanā multikulturālos kolektīvos” ietvaros. Pieredzes krājumā apkopota projektā dalībnieku pieredze un atziņas par darbu daudzkutūru vidē, sniegts ieskats  programmas “Iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga sekmēšana multikulturālās skolu kopienās” apguves un aprobācijas procesā.

  Lasīt visu >>

 • 11/10/2017

  Oktobrī noslēdzas projekta “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” aktivitātes ar pieredzes krājuma  “Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās” prezentēšanu un publicēšanu. To sagatavojuši Izglītības attīstības centra eksperti, sadarbojoties ar projektā iesaistītajiem jaunatnes darba organizatoriem no visas Latvijas. Pieredzes krājums

  Lasīt visu >>

 • 11/09/2017

  Sākoties rudenim, mūsu skolotāji turpina strādāt ar nākamajām latviešu valodas kursu grupām projekta "Dzīvoju Llatvijā - mācos latviešu valodu" ietvaros. Septembra beigās mācības  būs uzsākušas 4 jaunas grupas (vienā B un trijās A līmeņa)  - vairāk kā 60 trešo valstu valstspiederīgie.

  Lasīt visu >>

 • 31/08/2017
 • 16/08/2017

  Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” rezultātā izveidots dalībskolu pieredzes un metodisko ieteikumu krājums.

  Lasīt visu >>

 • 08/08/2017

  Arī vasaras mēneši ir spraigs valsts valodas apguves laiks.  31. jūlijā mācības pabeidza 7. grupa,  kas valsts valodu mācījās pēc intensīva valodas apguves plāna, tas ir – mācības notika katru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.30.  

  Lasīt visu >>

 • 16/07/2017

  “Sevis, kopienas, Latvijas un pasaules iepazīšanas sprints” - tieši tā daļa projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” dalībnieku pašās jūnija beigās novērtēja aizvadīto pusgadu. Tas bijis piesātināts, jaunas informācijas, kontaktu, emociju, rīcības un domu pilns laiks, kurā nācās paveikt vairāk, nekā ierasts, bet kas arī sniedzis milzu gandarījumu un iestrādnes tālākajam gājumam.

  Lasīt visu >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jaunākais video