Otrā diskusija „Eiropas Parlamenta loma un ietekme uz ES iedzīvotāju ikdienas dzīvi”

Projekts „Mana balss Eiropā”

Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas plāna D (par demokrātiju , dialogu un diskusijām) „Debate Europe” ietvaros


            2008.gada rudenī Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāka īstenot Eiropas Komisijas un Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu „Mana balss Eiropā” (Nr.A2-2/2008/002). Projekta „Mana balss Eiropā” īstenošanas laiks sakrīt ar nozīmīgu laiku Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē – 2009. gadā jūnijā notiek Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas noteica projekta galvenās aktivitātes – diskusijas par sabiedrības iespējām ar ES institūciju palīdzību ietekmēt Latvijas iedzīvotāju ikdienas dzīvi, Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises simulācijas un tikšanās ar EP deputātiem. Projektā līdzdarboties tika uzaicināti jaunieši un jaunatnes darba organizatori, kuri savās skolās vai citos jauniešu kolektīvos vēlas veicināt jaunatnes atbildīgu iesaistīšanos ES dzīvē.
            Uzsākot projektu uz 50 dalībnieku vietām pieteicās krietni vairāk gribētāju, kas liecina, ka publiskajā telpā pastāvošais viedoklis par sabiedrības neieinteresētību Eiropas Savienības jautājumos reizēm ir pārspīlēts. Konkursa kārtībā tika apstiprināti projekta dalībnieki – skolēni, pedagogi, studenti, jaunatnes darba organizatori, jaunsardzes instruktori, kuri pārstāv visus Latvijas reģionos. Projekta dalībnieks Mārtiņš Šteins savā motivācijas vēstulē rakstīja: „Cilvēki bieži ir skeptiski noskaņoti pret Eiropas Savienību, bet, ja ieklausās vērīgāk, tad lielākā daļa nemaz nesaprot šīs savienības būtību. Tieši tāpēc – lai izzinātu un izprastu, vēlos piedalīties projektā. Tikai kopējās jauniešu, pieaugušo un ekspertu diskusijās ir iespējams panākt vairāk. Arī es no maza lauku pagasta vēlos teikt savu vārdu Eiropai”. Pašlaik rit projekta sestais mēnesis, tādēļ iespējams atskatīties uz paveikto un apkopot pirmos rezultātus.
            Novembrī projekta dalībnieki satikās atklāšanas semināros – diskusijās. Pēc iepazīšanās vienam ar otru un projektu kopumā sekoja interaktīvas nodarbības nozīmīgu satura jautājumu izpratnē. Tajās bija iespējams papildināt zināšanas par Eiropas Savienības vēsturi, galvenajiem līgumiem, kas regulē Eiropas Savienības darbību. Dalībnieki diskutēja par Eiropas Savienības institūcijām un to lomu lēmumu pieņemšanā. Jaunieši tika rosināti izteikt viedokli par ikdienas dzīvi Eiropas Savienībā, salīdzināt dažādu Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vērtības. Izvērtējumā kāds no dalībniekiem atzina: „Šo dienu raksturo labsajūta par visu notikušo. Priecājos par sapazīšanos ar jauniem radošiem cilvēkiem, spodrināju zināšanas par sarežģītiem Eiropas Savienības jautājumiem.”
            Decembrī un janvārī projekta aktīvisti īstenoja iedzīvotāju aptauju par Eiropas Savienības jautājumiem. Kopumā tika aptaujāti vairāk nekā 800 respondenti visos Latvijas reģionos. Aptaujas dalībnieki sniedza atbildes uz jautājumiem, kuru institūciju pieņemtie lēmumi visvairāk ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kādas ir iedzīvotāju iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā, cik aktīvi tās tiek izmantotas, kas kavē Latvijas iedzīvotājus aktīvāk līdzdarboties politiskajos un sabiedriskajos procesos, kādi pasākumi varētu veicināt sabiedrības pilsonisko līdzdalību. Par nozīmīgākajām aptaujas gaitā gūtajām atziņām dalībnieki diskutēja projekta semināros februārī. Ar anketu rezultātu kopsavilkumu tika iepazīstināti Latvijas Eiropas Parlamenta deputāti, plašāks iedzīvotāju loks par to uzzināja no publikācijām reģionālajos medijos un Izglītības attīstības centra mājas lapā. Projekta dalībnieki atzinuši, ka aptaujas īstenošana ļāvusi pilnveidot savas prasmes saskarsmē ar cilvēkiem, sniegusi dziļāku izpratni par aptaujas kā socioloģiska instrumenta priekšrocībām un trūkumiem, paplašinājusi izpratni par līdzcilvēku viedokļiem Eiropas Savienības jautājumos un ļāvusi salīdzināt tos ar savu personīgo viedokli.
            Februārī notika otrie diskusiju semināri, kuros galvenais akcents tika likts uz pilsoniskās līdzdalības iespēju izpēti Eiropas Savienībā, tajā skaitā iespējām balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās un izteikt savu viedokli ES institūciju darbiniekiem. Semināros projekta dalībnieki tikās ar Eiropas Parlamenta deputātiem Valdi Dombrovski un Ģirtu Valdi Kristovski. Iepriekš dalībnieki bija iepazinušies ar deputātu paveikto Latvijas politikā un galvenajiem viņu darbības virzieniem EP, sagatavojuši viņiem jautājumus. Tikšanās pagāja savstarpēji ieinteresētā gaisotnē. Jaunieši uzklausīja informāciju par EP deputāta ikdienu, politiskajām grupām parlamentā, ar interesi izpētīja deputāta darba kalendāru. Klausītājos pārdomas raisīja atziņa, ka lēmumu pieņemšanas procedūra EP ir visai sarežģīta, tādēļ nepieciešams meklēt domu biedrus savu ideju atbalstam. Šādus domu biedrus Latvijas deputāti visbiežāk atrod starp Baltijas jūras reģiona valstu pārstāvjiem. IAC projekta dalībniekus īpaši iepriecināja deputātu pieejamība – iespēja tikties klātienē, saņemt atbildes uz jautājumiem, kā arī deputātu solījums, ka ikviens no viņiem ir sasniedzams ar elektroniskā pasta starpniecību. Lūk, dažas dalībnieku atziņas pēc tikšanās: „esmu iepazinusi kārtīgu cilvēku, kurš prot pārstāvēt savu valsti”, „uzzināju, kā partijas veido sarakstus uz vēlēšanām, ieguvu jaunas idejas Eiropas Klubam skolā”, „dzīva” deputāta sniegta informācija vienmēr būs pārliecinošāka nekā lasītais vai televīzijā redzētais”.   

Attēlā – Austrumlatvijas grupa

Attēlā – Rietumlatvijas grupa

Otrajos semināros dalībnieki piedalījās Eiropas Parlamenta vēlēšanu simulācijā, lai pilnvērtīgi sagatavotos šādu simulāciju organizēšanai skolās pavasarī un Eiropas Parlamenta vēlēšanu novērošanai 6.jūnijā. Simulācija ir mācību metode, kuras pamatā ir reālas situācijas modelēšana jeb izspēle. EP vēlēšanu simulāciju mērķis ir palielināt skolēnu zināšanas par vēlēšanu organizēšanas un īstenošanas kārtību, veicināt skolēnu informētību un interesi par politiskajām un sabiedriskajām norisēm Latvijā un Eiropā, sekmēt jauniešu pilsonisko līdzdalību, attīstīt jauniešu organizatoriskās, pētnieciskās un līdzdalības prasmes. IAC projekta grupās simulācijas notika ļoti jautrā un atraktīvā gaisotnē, bet vienlaikus to norise bija maksimāli pietuvināta reālajam vēlēšanu procesam. Dalībnieki izvērtējumos dalījās iespaidos: „simulāciju spēle deva iedvesmu, lai censtos kaut ko līdzīgu īstenot savā skolā”, „sapratu, kas jāievēro, ejot balsot”, „ja uz pirmo diskusiju apli es devos ar šaubām, tad šoreiz ar patīkamām sajūtām cēlos 3.20 no rīta, lai būtu šeit un baudītu foršo atmosfēru”, „man ļoti patika simulācija – redz, kā tāda šķietami garlaicīga tēma var pārvērsties saturīgā un interesantā pasākumā”. Dalībnieki saņēma arī metodiskus atbalsta materiālus simulāciju organizēšanai savās izglītības iestādēs – rekomendācijas vēlētājam, vēlēšanu organizatoram, padomus vēlēšanu novērotājam.

Attēli no otrās diskusijas Austrumlatvijas grupā:

Attēli no otrās diskusijas Rietumlatvijas grupā:

Projekts turpināsies līdz jūlijam. Šajā laikā vēl īstenosim vēlēšanu simulācijas skolās, 6.jūnijā novērosim Eiropas Parlamenta vēlēšanu gaitu savās dzīves vietās, analizēsim vēlēšanu rezultātus un salīdzināsim tos ar savām prognozēm, diskutēsim par gūto pieredzi trešajā diskusiju aplī jūnijā, izdosim projekta avīzi un publicēsim projekta pieredzes krājumu, kā arī iepazīstināsim ar paveikto plašāku interesentu loku projekta izvērtējuma seminārā.

Projekta īstenotāji cer, ka projekta aktivitātes veicinās jauniešu iesaistīšanos Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē un gaidāmajās EP vēlēšanās jaunieši būs aktīvi vērotāji un dalībnieki.

Jaunākais video